TÉMY
Birmovanci
Duchovný rast
Duch Svätý
Identita
Modlitba a Božie slovo
Rodina
Spoločenstvo
Spoločnosť
Vodcovstvo
Vzťahy
Zahraniční kazatelia
Reštart s Božím slovom
KURZY
Kurz duchovný boj
Kurz milosť
Kurz o Božom vedení
Kurz potrieb ovečiek
Kurz pastierov
Kurz vedenia skupiniek
Rýchlokurz vedenia skupiniek
Vyhľadať v prednáškach

Školááááá = nudááááá


Úvodné otázky:

Prečo chodíš do školy?

Aké sú tvoje obľúbené predmety?

Je na škole aj niečo pozitívne?

Aké je podľa teba školstvo na Slovensku? Čo by si na ňom zmenil?

Do školy chodíme približne 12-20 rokov. Podľa toho ako sa tam komu páči. Možno ťa rodičia už od malička „drtia" s tým, že musíš mať dobré známky. Ale samozrejme, že známky nie sú všetko. Teraz ti nejdem zasadiť úder z druhej strany, aby si sa polepšil a mal samé jednotky. Ide o to, aby si veľkú časť svojho života zmysluplne využil.
Niektoré predmety ti idú ľahko, niektoré ťažšie. Tie čo ti idú ľahko ťa pravdepodobne bavia. Niekto má talent na matematiku, na jazyky, iný na chémiu, alebo telesnú výchovu. Každý z nás je originál a nie je hanba, že nám niečo úplne nejde. Tiež nie je pravda, že ak sa ti nedarí v škole, tak v živote neuspeješ. Čítal som o viacerých úspešných ľudoch, ktorí nedokončili školu, lebo ich škola brzdila v rozvoji ich špecializácie, či už to bolo podnikanie alebo IT.
Možno je do teba tak podvedome zasievané: zlé známky, zlý človek. Toto však nie je pravda. Boh sa na teba nepozerá podľa známok, ktoré dostávaš v škole.

Diskusia: Prečo sa niektorí žiaci zle učia? Aké tam vidíš dôvody?

Škola to nie je iba učenie, to sú aj spolužiaci, kolektív, vzťahy, učitelia, výlety, spoločné zážitky a zábava. Aj toto je myslené v rámci pojmu „škola". Nejde iba o dobré študijné výsledky, ale aj o dobré vzťahy a vzájomnú pomoc. Musím povedať, že 70-80% z toho čo sa naučíš v škole, ti po skončení školy bude k ničomu, pokiaľ nebudeš pracovať v odbore, ktorý študuješ. Nech sa kto chce rozčuľuje nad týmto výrokom, ale prax potvrdzuje výrok.

Okrem toho, aby si sa učil je dobré sa zamerať tiež na:

  1. objavenie talentov, ktoré ti dal Boh. Môže ísť napr. o nejaký šport, hru na hudobný nástroj, alebo záujem o určitú problematiku alebo oblasť života.

  2. Budovanie dobrých vzťahov so spolužiakmi, spolužiačkami a učiteľmi. Nikto tak v škole „nevyhráva" ako človek, ktorý má dobré vzťahy s učiteľmi a slušne sa správa k svojim spolužiakom. Najhoršie je, keď človek nemá v škole kamaráta, alebo kamarátku, s kým by sa mohol rozprávať.

  3. Snaž sa štúdiu predmetov, ktoré ťa bavia venovať viac času ako je nevyhnutné a nezanedbávaj učenie sa cudzích jazykov. Znalosť inej reči ti v budúcnosti otvorí ďalšie pracovné možnosti.

  4. Rešpektuj svojich učiteľov. Nikto nie je dokonalý, ani učitelia nie sú. Sú však autoritami v škole, ktoré usmerňujú a vychovávajú žiakov. V živote budeš pracovať vždy pod autoritou niekoho alebo niečoho. Či už to bude šéf v práci, alebo nejaký zákon, ktorý niečo zakazuje. Rešpekt voči učiteľom ti bude dobrým tréningom.


Úloha:

Napíš sem talenty, ktoré ti dal Boh. Pomôže ti v tom otázka: „Ktorý predmet sa učíš ľahko?"
Tento týždeň ani raz „nepapuľuj" učiteľovi v škole.

 

© Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina
spracoval Richard Štefák

 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie