TÉMY
Birmovanci
Duchovný rast
Duch Svätý
Identita
Modlitba a Božie slovo
Rodina
Spoločenstvo
Spoločnosť
Vodcovstvo
Vzťahy
Zahraniční kazatelia
Reštart s Božím slovom
KURZY
Kurz duchovný boj
Kurz milosť
Kurz o Božom vedení
Kurz potrieb ovečiek
Kurz pastierov
Kurz vedenia skupiniek
Rýchlokurz vedenia skupiniek
Vyhľadať v prednáškach
Text > Témy > Birmovanci > Parapapa parapap
Parapapa parapap


Úvodné otázky:

Akú hudbu najčastejšie počúvaš?

Sleduješ nejaké hudobné stanice v TV? Ak áno, z akého dôvodu?

Ktorí speváci alebo hudobné skupiny sú najpopulárnejšie v tomto čase vo svete a na Slovensku?

Čo v tebe spôsobuje hudba, ktorú počúvaš?

Hudba a hra na hudobných nástrojoch je prítomná v ľudstve od nepamäti. Často bola spájaná s náboženským prežívaním. Bolo to tak u najstarších národov. Aj v Biblii sa môžeme o tom dočítať. Pri jeruzalemskom chráme boli celé zástupy spevákov, ktoré spievali na Božiu slávu. Tiež tam boli hudobníci, ktorí hrali na rôznych nástrojoch: harfách, bubnoch, flautách a citarách. Nebo sa tiež popisuje v niektorých častiach Biblie tak, že sa popisujú speváci, ktorí spievajú na Božiu slávu.

Biblia: Ž 149,1-3 Spievajte Pánovi pieseň novú; jeho chvála nech znie v zhromaždení svätých. Nech sa teší Izrael zo svojho Stvoriteľa, synovia Siona nech jasajú nad svojím kráľom. Nech oslavujú jeho meno tancom, nech mu hrajú na bubne a na citare.

Hudba na nás vplýva na každom kroku. Počujeme ju z TV, internetu, rádia, na kúpalisku, v obchode, nákupnom centre. Kto by chcel tvrdiť, že hudba ho neovplyvňuje, asi by nehovoril pravdu. V nákupných centrách sú rôzne druhy hudby púšťané zámerne, aby podporovali nakupovanie. Napríklad pomalšia hudba podvedome spôsobuje, že sa človek až tak neponáhľa a má časový priestor na preberanie sa v tovare.
Alebo skús si pozrieť nejaký akčný film s nejakou veselou a vtipnou hudbou, ktorú si dáš do pozadia namiesto filmovej hudby. Akčnosť stratí na svojej sile. Scéna bude vyzerať úplne inak. Hudba vo filmoch dopĺňa zážitok diváka. Naopak energická hudba v akčnom filme nás dokáže úplne vtiahnuť do deja.

Napíš päť filmov, v ktorých sa ti páčila hudba.

Je úplne jasné, a potvrdzujú to rôzne psychologické štúdie, že tvrdá hudba podnecuje v človeku agresívnu stránku jeho osobnosti. Naopak klasická hudba roznecuje iné stránky ľudskej bytosti. S agresivitou nemá ale veľa spoločného. Tým netvrdím, že sa máš dať na klasiku. :)
Inou, veľmi dôležitou súčasťou hudby, sú jej slová. V niektorých piesňach sú oplzlosti, používajú sa vulgárne výrazy. Je prirodzené, že čím človek plní svoje uši aj oči, tak to nakoniec začne aj sám robiť. Ak počúvaš piesne, kde sú samé vulgarizmy, pravdepodobne aj vulgárne hovoríš. Ak počúvaš veľmi tvrdú hudbu, pravdepodobne dokážeš byť aj agresívny. Nemusí vždy platiť toto pravidlo, ale zväčša platí. Človeku sa páči taká hudba, ktorá má veľa spoločného s jeho vlastným vnútorným svetom s jeho osobou.

Existuje aj hudba na oslavu Boha. Možno poznáš aj ty nejakých ľudí, ktorí hrajú piesne, čo oslavujú Boha. Aj na Slovensku existuje veľa mladých, ktorí hrajú na Božiu oslavu. Dôvod prečo hrajú a spievajú je jednoduchý: Chcú osobného Boha potešiť svojím spevom a hudbou. Ide napr. o eSPé, Lámačské chvály, Christallinus, BCC band. Zo zahraničných: Hillsong, Delirious, Jesus Culture, Jesus Loves Electro a mnohí ďalší.


Úloha:

Nájdi si ich piesne na YOUTUBE.

Boh túži po tom, aby si ho oslavoval. Tak ako si spievaš rôzne iné piesne, túži po tom, aby si spieval na jeho oslavu. Ak chceš začať, pomôžu ti rôzne piesne skupín, ktoré sme vymenovali vyššie. Nájdi si pieseň, ktorá sa ti páči a nauč sa jej slová.

Prestaň počúvať takú hudbu, ktorá je plná vulgarizmov.© Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina
spracoval Richard Štefák

 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie