TÉMY
Birmovanci
Duchovný rast
Duch Svätý
Identita
Modlitba a Božie slovo
Rodina
Spoločenstvo
Spoločnosť
Vodcovstvo
Vzťahy
Zahraniční kazatelia
Reštart s Božím slovom
KURZY
Kurz duchovný boj
Kurz milosť
Kurz o Božom vedení
Kurz potrieb ovečiek
Kurz pastierov
Kurz vedenia skupiniek
Rýchlokurz vedenia skupiniek
Vyhľadať v prednáškach
Text > Témy > Birmovanci > Choroba
Choroba


Úvodné otázky:

Mal si už niekedy niečo zlomené? Ak áno, ako sa to stalo?

Aká je podľa teba najhoršia choroba?

Prečo sú podľa teba na svete choroby?

Existujú prechodné choroby, kedy je človek chorý pár dní, alebo týždňov. Napríklad chrípka, kašle, alebo zlomeniny. Existujú však aj choroby, s ktorými človek musí bojovať celý život. Zostane po nejakej nehode na vozíku, alebo príde o končatinu. Iný človek môže mať cukrovku. Čo robiť v takýchto dlhodobých komplikáciách?

Diskusia: Čo by si robil ty, ak by si mal dlhodobú zdravotnú komplikáciu?

V Biblii sa píše o veľa ľuďoch, ktorí zápasili s chorobou. Jedna žena trpela dvanásť rokov na krvotok a celý svoj majetok minula na lekárov. Nikto jej však nedokázal pomôcť. Keď išiel Ježiš okolo nej, skúsila sa dotknúť obruby jeho plášťa. Povedala si, že ak sa dotkne obruby tak ozdravie, že Ježiš má moc to spôsobiť. A naozaj sa to aj stalo. Ježiš ju uzdravil. (Mt 9,18-24) Po dvanástich rokoch trápenia bola uzdravená.
Ježiš uzdravil v čase, keď bol na zemi, mnoho ľudí. Niektorí nedokázali hýbať končatinami, iní boli posadnutí, niektorí dokonca mŕtvi.

Diskusia: Prečo Ježiš neuzdravil všetkých, keď bol na zemi?

Kresťanstvo dáva jednoznačnú odpoveď na to, prečo sú na zemi choroby. Choroby sú dôsledok hriechu. Hriech vstúpil do sveta a tým sa narušil stav sveta, ktorý Boh stvoril ako dobrý, bez chorôb a smrti.
Avšak odpoveď na otázku, prečo niekto dostane nejakú chorobu nevieme presne zodpovedať. Čo však vieme povedať s istotou je, že Boh nad každým bdie. Každá vec na zemi má nejaký zmysel a Boh vie aký. On to vie. My to veľakrát nevieme, lebo vidíme náš svet iba zo svojej perspektívy, ktorá je veľmi oklieštená a úzka. Boh má však prehľad nad všetkým. Dokonca aj dnes má plán s mnohými, aby boli uzdravení. Aj dnes sa dejú zázraky, ktoré lekári nevedia vysvetliť. Môže ich spôsobovať priamo Boh bez pričinenia človeka, alebo tiež cez nejakého človeka, keď sa modlí za uzdravenie druhých.

Modlitbou si môžeme vymodliť zdravie. (porov. KKC 2010). V 1 Kor 12,28 sa píše o dare uzdravovania. Niektorým kresťanom Boh dá tento špeciálny dar, kedy sa cez nich prejavuje špeciálnym spôsobom.

Biblia: Mt 10,7 Ježiš hovorí dvanástim: Choďte a hlásajte: »Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.« Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.
Jn 14,12 Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi.

Niektorí ľudia chodia k rôznym liečiteľom, ktorí sa ich snažia uzdraviť pomocou mágie. O tomto Boh hovorí, že je to hriech. Kto má väčšiu moc, Boh alebo mágia? Prečo chodiť za liečiteľom, keď Boh má oveľa väčšiu moc?

Poznáš nejakých liečiteľov? Akým spôsobom sa snažia uzdravovať ľudí?

O mnohých svätých sa hovorí, že mali dar uzdravovania. Aj medzi dnešnými kresťanmi je mnoho takých, ktorí tento dar majú. Ak takého nepoznáš, popros svojho animátora, aby sa za teba modlil. Ak sa trápiš s nejakou chorobou, neznamená to, že by si bol v Božích očiach horší ako iní ľudia. Odovzdaj s dôverou svoj život do Božích rúk. Zver mu svoj život. Boh ti bude v ťažkostiach pomáhať. Túži byť s tebou v každej okolnosti života.

Úloha: Vyber si niekoho kto je chorý a modli sa tento mesiac za jeho uzdravenie.

 

© Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina
spracoval Richard Štefák

 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie