TÉMY
Birmovanci
Duchovný rast
Duch Svätý
Identita
Modlitba a Božie slovo
Rodina
Spoločenstvo
Spoločnosť
Vodcovstvo
Vzťahy
Zahraniční kazatelia
Reštart s Božím slovom
KURZY
Kurz duchovný boj
Kurz milosť
Kurz o Božom vedení
Kurz potrieb ovečiek
Kurz pastierov
Kurz vedenia skupiniek
Rýchlokurz vedenia skupiniek
Vyhľadať v prednáškach
Text > Témy > Birmovanci > Hrdina
Hrdina


Úvodné otázky:

Napíš názvy 5 filmov, kde vystupuje nejaký záchranca pred zlom.

Prečo sú tieto filmy podľa teba populárne?

Akými vlastnosťami sa vyznačovali hrdinovia z týchto filmov?

Odrážajú tieto filmy podľa tvojho názoru možnú reálnu skutočnosť, alebo nie? Vysvetli prečo.

Hrdinovia sú pre život človeka dôležití. Sú mu vzorom v konaní a odvahe. Poznáme pozitívnych, ale žiaľ aj negatívnych hrdinov. I keď tu by sme mohli uvažovať či nazvať niekoho, kto koná negatívne, „hrdinom". Zväčša sa pozitívni hrdinovia vyznačujú silou, šikovnosťou, krásou, odvahou a podobne. Nejde o majetky a aké majú materiálne bohatstvo. Ide skôr o nehmotné hodnoty, ktoré človek má a čím prevyšuje iných.

Poznáš nejakých hrdinov z tvojho okolia?

Čo považuješ ty za hrdinstvo?

V Biblii sú tiež spomínaní rôzni ľudia, ktorých môžeme právom pokladať za hrdinov. Poznáš príbeh Ester, Judity alebo Dávida? Spomínajú sa v niekoľkých biblických knihách. Ester mala odvahu nasadiť svoj život, aby zabránila vyvraždeniu svojho národa. Judita preľstila nepriateľov a zachránila mesto, v ktorom bývala od vyplienenia. Dávid porazil v boji obra Goliáša a neskôr sa stal Izraelským kráľom. A Ježiš zomrel namiesto teba potupnou smrťou na kríži. Toto sú hrdinovia, ktorí nastavili svoje životy, aby druhí ľudia mohli žiť. Najväčší z týchto štyroch biblických hrdinov je Ježiš. Boh aj človek zároveň.

Biblia Flp 2,6-11 On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí a aby každý jazyk vyznával: „Ježiš Kristus je Pán!" na slávu Boha Otca.

Hrdina, Boh aj človek zároveň, Ježiš Kristus, nás vykúpil svojou krvou, položil svoj život za tvoj, aby priniesol obetu za tvoje hriechy a tiež hriechy celého sveta. Ak by si sa chcel spoľahnúť na to, že si nikoho nezabil, alebo si pomohol s niečím doma - toto by ti nepomohlo. Lebo bez smrti Ježiša Krista, ktorý ju podstúpil dobrovoľne, by všetko dobro čo sme vykonali bolo úplne zbytočné. Do neba by nás to ani trochu nepriblížilo. Ježiš nám však svojou smrťou otvoril cestu do neba. Ak budeme s týmto najväčším hrdinom spolupracovať vo svojom živote, tak nám pomôže dostať sa do neba.
Byť dobrým nás nezachráni. Zachráni nás iba Ježiš Kristus. On je najväčší záchranca. Vďaka tomu, že on sa za nás obetoval, aj tvoje dobré skutky majú veľký význam. Budú odmenené. Aj tá najmenšia vec. Dnes sa môžeš aj ty stať hrdinom. Nespočíva to v tom, či más bohatých rodičov, veľký dom, značkové oblečenie, „vymakaný" telefón alebo tablet. Hrdinstvo spočíva v tom, či sa vieš obetovať pre druhých.

Napíš sem pár tipov, ako by si sa mohol pre druhých obetovať?

V Biblii sa píše, že tí čo majú úprimnú úctu pred Bohom a jeho menom, tak tí budú odmenení. (Zj 11,18)

Máš úctu pred Božím menom, alebo ho zbytočne vyslovuješ?


Úloha:

Počas nasledujúceho týždňa sa pre niekoho obetuj. Stráv s ním čas keď to potrebuje. Zriekni sa nejakého jedla a daruj ho kamarátovi. Pomôž rodičom bez frfľania.

 

© Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina
spracoval Richard Štefák

 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie