TÉMY
Birmovanci
Duchovný rast
Duch Svätý
Identita
Modlitba a Božie slovo
Rodina
Spoločenstvo
Spoločnosť
Vodcovstvo
Vzťahy
Zahraniční kazatelia
Reštart s Božím slovom
KURZY
Kurz duchovný boj
Kurz milosť
Kurz o Božom vedení
Kurz potrieb ovečiek
Kurz pastierov
Kurz vedenia skupiniek
Rýchlokurz vedenia skupiniek
Vyhľadať v prednáškach
Text > Témy > Birmovanci > Dobré skutky

Dobré skutky


Úvodné otázky:

Skús zadefinovať, čo je to podľa teba dobrý skutok.

Ktoré konkrétne skutky sú podľa teba dobré? Uveď minimálne 10 rôznych.

Prečo majú niektorí ľudia taký názor, že dobré skutky by sme mali robiť každý deň?

Aký význam majú dobré skutky pre tvoj život?

Pán Ježiš nás vykúpil. Každý z nás môže byť spasený. Na každom človeku visel tieň hriechu. Hriech bránil ľuďom dostať sa po smrti do neba. Boží Syn Ježiš Kristus sa stal človekom, prišiel na svet a porazil hriech svojou smrťou na kríži a zmŕtvychvstaním. Každého človeka, ktorý uverí tejto správe, Boh zahrnie svojou milosťou. Ak ťa Boh zahrnie svojou milosťou, čo značí, že si na ceste do neba, prečo sa potrebujeme ešte v živote namáhať a premáhať?

Biblia Ef 2,8-9: Lebo spasení ste milosťou skrze vieru; a to nie je z vás, je to Boží dar: nie zo skutkov, aby sa nik nevystatoval.

Má význam byť v tomto živote dobrý? Odpovedz a svoju odpoveď zdôvodni.

Je 100% pravda, že ak by sa nás Boh nerozhodol zachrániť, nikto z nás by neprišiel do neba. Nech by sme sa snažili byť akokoľvek dobrí a neurobili ani najmenšiu chybu, čo by sa nám aj tak určite nepodarilo, nemohli by sme bez Božej milosti prísť do neba. Vtedy by dobré skutky nemali absolútne žiadny význam pre večnosť. Význam by mali iba pre aktuálny čas.

Biblia Jn 3,16-18: Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna.

Boh nie je taký, že by sa vyžíval v tom, že len čaká kedy, kde urobíme nejaký hriech, aby mohol povedať: „Aha, zase vykonal hriech, píšem mu zlý bod. Ešte dvakrát a nemá šancu sa dostať do neba." Boh nás túži zachrániť, preto obetoval svojho Syna.

Ak uveríme a prijmeme do života Božiu milosť, je to taká veľká vec, že sa nám zmení celý život. Boh, ktorý naplnil náš život, prenáša na nás svoju dobrotu. Jeho prítomnosť pôsobí v našom živote tak, že sa stávame lepšími a konáme viac dobra. Je to dôkaz toho, ako hlboko sme pustili Boha do nášho života. Je dôležité vedieť, že Božia milosť sa v našom živote môže zväčšovať. Čím viac spolupracujeme s Bohom, tým je v nás viac.

Biblia Kol 1,10: ...aby ste žili, ako sa patrí vzhľadom na Pána, a páčili sa mu vo všetkom, tým, že budete prinášať ovocie všetkých dobrých skutkov a rásť v poznaní Boha,...

Ak by sme tvrdili, že sme veriaci, ale stále by sme robili zlo, takáto viera by nám nepomohla. Zlo v našom živote by bolo dôkazom, že sme naozaj neuverili. Píše o tom aj Božie slovo.

Biblia: Jak 2,20: Chceš vedieť, márnivý človeče, že viera bez skutkov je neúčinná?
Biblia: Jak 2,22: ... skutkami dosiahla viera dokonalosť.

Viera bez skutkov je nedokonalá, je iba takým malým zárodkom. Je potrebné, aby sa prejavila v našom živote skutkami, ktoré sú dobré a správne.


Úloha:

Porozmýšľaj či by si v niektorej oblasti svojho života nemal viac spolupracovať s Bohom.

Vyhľadaj cielene miesta a situácie, kde dokážeš pomôcť človeku, ktorý to potrebuje. Na nasledujúcom stretnutí porozprávaš druhým svoje skúsenosti.


© Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina
spracoval Richard Štefák

 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie