TÉMY
Birmovanci
Duchovný rast
Duch Svätý
Identita
Modlitba a Božie slovo
Rodina
Spoločenstvo
Spoločnosť
Vodcovstvo
Vzťahy
Zahraniční kazatelia
Reštart s Božím slovom
KURZY
Kurz duchovný boj
Kurz milosť
Kurz o Božom vedení
Kurz potrieb ovečiek
Kurz pastierov
Kurz vedenia skupiniek
Rýchlokurz vedenia skupiniek
Vyhľadať v prednáškach

Dievčatá a chalani


Úvodné otázky:

Máš medzi dievčatami/chalanmi nejakých dobrých kamarátov?

Ak áno, prečo ste kamaráti?

Existuje podľa teba kamarátstvo medzi chalanom a dievčaťom bez toho, aby sa aspoň jeden z nich nezaľúbil do toho druhého?

V čom sú iné kamarátstva chalan/dievča oproti chalan/chalan alebo dievča/dievča?

V čom sú naopak rovnaké?

Pre chalanov: Napíšte 5 charakteristík, ktoré by mala mať dobrá kamarátka:

1. ...................  2. ...................  3. ...................  4. ...................  5. ...................

Pre dievčatá: Napíšte 5 charakteristík, ktoré by mal mať dobrý kamarát:

1. ...................  2. ...................  3. ...................  4. ...................  5. ...................

Porovnajte si, to čo ste zistili. Prekvapilo vás niečo, čo je dôležité pre tých druhých?

Kamarátstvo a priateľstvo je vážna vec. Nie je možné s nimi hazardovať.

Biblia Sir 6,14 Verný priateľ je ako mocná pevnosť, kto takého nájde, nájde si poklad. Verného priateľa nemožno kúpiť a hodnota jeho vernosti sa nedá vyvážiť zlatom a striebrom. Kamarátstvo sa buduje istý čas. Je potrebné otestovať charakter toho druhého, či ostane kamarátom aj v ťažkostiach.


Pre chalanov: Napíšte 5 charakteristík, ktoré by vám veľmi vadili na správaní dievčat

1. ...................  2. ...................  3. ...................  4. ...................  5. ...................

Pre dievčatá: Napíšte 5 charakteristík, ktoré by vám veľmi vadili na správaní chalanov

1. ...................  2. ...................  3. ...................  4. ...................  5. ...................

Porovnajte si, to čo ste zistili. Prekvapilo vás niečo, čo je dôležité pre tých druhých?

Medzi chalanmi a dievčatami je okrem fyzických rozdielov aj veľa rozdielov v myslení, chápaní, prežívaní citov, spôsobov uvažovania, atď.

Aj v manželstve sa niekedy otec a mama hádajú preto, že sa nechápu. Štatistiky hovoria, že až 60% rozvodov sa deje kvôli tomu, že manželia majú neprekonateľne rozdielne povahy. Táto štatistika vychádza z toho, aký dôvod uviedli manželia pri rozvode.

Každý človek, muž aj žena je Bohom stvorený originál, s premýšľaním, citmi, dušou a originálnym fyzickým výzorom. V prvom rade je dôležitá úcta pred druhým človekom, napriek tomu, že môžeme mať odlišné názory. Treba si pamätať, že hodnota druhého človeka je viac ako hodnota môjho názoru.

Úloha:

Popremýšľaj ako sa správaš ku konkrétnym predstaviteľom opačného pohlavia.
Nemal by si niečo zmeniť vo svojom správaní? Ak áno, zmeň to hneď teraz.

Nasledujúci týždeň sa pomodli každý deň za tvojich dobrých kamarátov a kamarátky, za ich zdravie, aby sa im darilo v škole a v osobnom živote.


© Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina
spracoval Richard Štefák

 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie