TÉMY
Birmovanci
Duchovný rast
Duch Svätý
Identita
Modlitba a Božie slovo
Rodina
Spoločenstvo
Spoločnosť
Vodcovstvo
Vzťahy
Zahraniční kazatelia
Reštart s Božím slovom
KURZY
Kurz duchovný boj
Kurz milosť
Kurz o Božom vedení
Kurz potrieb ovečiek
Kurz pastierov
Kurz vedenia skupiniek
Rýchlokurz vedenia skupiniek
Vyhľadať v prednáškach
Text > Témy > Birmovanci > Dary a talenty

Dary a talenty


Úvodné otázky:

Vymenuj desať darov alebo talentov, ktoré môže mať človek.

Vymenuj päť veľmi viditeľných darov a päť takmer skrytých darov, ktoré ľudia môžu mať.

Vymenuj päť vecí, v ktorých nemáš až také obdarovanie.

Vymenuj päť darov, o ktorých si myslíš, že ich máš.

Keďže Boh je osobná bytosť, pristupuje ku každému z nás osobne. Nie sme pre neho iba čísla v štatistike, ale pozná naše životy a ku každému z nás pristupuje individuálne. Keby sme chceli spočítať všetky dary, ktoré človek môže mať, asi by sme zapísali dosť hrubú knihu.
Boh dáva každému dary, aby týmito darmi slúžil. Presne povedané, dary a talenty sú schopnosti, ktoré nám Boh dal, aby sme ich používali aj pre seba, ale hlavne pre druhých ľudí. Staré mamy vedia napr. dobre piecť a tak radi svojim vnúčatám alebo deťom niečo dobré napečú, aby si pochutili. Svoj dar a talent dávajú, aby z nich mali ostatní úžitok. Niekto môže mať dar, že je technicky zručný a dokáže manuálne opraviť veci. Iný môže byť nadaný v hraní na hudobný nástroj a keď sa ľudia stretnú, niečo im zahrá, zaspieva a spríjemní im takto čas. S iným človekom sa dá super porozprávať a ten druhý prežije s ním hodnotu otvorenosti a priateľstva.
Je veľmi dobré, t
ieto dary objaviť a používať ich pre dobro druhých. Pán Boh nám ich každému dáva preto, aby sme si vedeli navzájom pomáhať.

Povedz teraz tri talenty každému, kto je s tebou na stretnutí.

Talenty sú na to, aby sme nimi slúžili. Nemali by sme ich zakopať a nerozvíjať ich. Dary a talenty sa rozvíjajú tak, že ich používame. Čím viac ich používame tým vieme nimi lepšie a efektívnejšie slúžiť. Čim menej ich používame, tým menej budeme efektívne nimi slúžiť.

Niekto by možno namietal: „No dobre, ale aký má talent napr. človek, ktorý je telesne a duševne postihnutý, že nie je možná s ním ani komunikácia?"

Veľmi dobre to vystihol Ján Pavol II. v jednom cirkevnom dokumente, ktorý napísal, že človek takto veľmi postihnutý prejavuje milosrdenstvo týmto svojím postihnutím. Dáva možnosť druhým ľuďom, aby prejavili voči nemu milosrdenstvo. A to je tiež veľké obdarovanie. Pomáha druhým byť lepšími.

Čo máme robiť s našimi darmi?

  1. V prvom rade ich treba objaviť a pomenovať.

  2. V druhom rade ich rozvíjať a to tak, že vždy keď sa objaví príležitosť, poslúžim druhému, ktorý potrebuje môj talent.

  3. Svoj talent nikdy nepoužívaj pre zlo.

Niekedy sa môžeme dostať do druhého extrému, že na náš talent sme pyšní. Myslíme si, že pochádza iba od nás a našich schopností ho rozvíjať. Pravda je však taká, že Boh je pôvodca talentov a preto pýcha na seba tu nemá miesto. Za svoje talenty vzdaj chválu Bohu a používaj ich pre dobro.

Biblia 1Kor 4,7: Veď kto ti dáva vyniknúť?! Čo máš, čo si nedostal? A keď si dostal, čo sa chvasceš, akoby si nebol dostal?


Úloha:

Zamysli sa nad tým, aké dary majú tvoji rodičia a poďakuj Bohu za nich. Poďakuj tiež za talenty, ktoré Boh dal tebe a pomodli sa, aby to že ich používaš bolo vždy na oslavu Boha.


© Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina
spracoval Richard Štefák

 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie