TÉMY
Birmovanci
Duchovný rast
Duch Svätý
Identita
Modlitba a Božie slovo
Rodina
Spoločenstvo
Spoločnosť
Vodcovstvo
Vzťahy
Zahraniční kazatelia
Reštart s Božím slovom
KURZY
Kurz duchovný boj
Kurz milosť
Kurz o Božom vedení
Kurz potrieb ovečiek
Kurz pastierov
Kurz vedenia skupiniek
Rýchlokurz vedenia skupiniek
Vyhľadať v prednáškach
Čo s voľným časom?


Úvodné otázky:

Čím by sa mali ľudia vo svojom voľnom čase zaoberať?

Čo najčastejšie robíš vo svojom voľnom čase?

Čo ti dávajú do života tvoje najčastejšie voľnočasové aktivity?

Napíš päť činností ako najužitočnejšie využiť voľný čas.

Časť nášho života tvoria povinnosti. Musíme ísť do školy, potom sa prípadne doma aj učiť, ak treba. Jednu tretinu života prespíme. Takto už 2/3 života máme za sebou. Čo však s treťou tretinou? Čo so zvyšnými ôsmymi hodinami? Každý človek ich využíva rôzne. Niekto chodí na nejaký krúžok, alebo šport. Doma máme tiež nejaké povinnosti. Prípadne využijeme voľný čas na zábavu. Ideme napríklad s kamarátmi von, na kofolu, do kina, hráme sa na PC, surfujeme po internete, pozeráme TV, čítame knihy.

Možno máme predstavu, že voľný čas máme využívať pre svoj oddych. Ale keď sa zamyslíme, už oddychujeme 1/3 života tým, že spíme. Teda oddych v rámci voľného času by nemal byť veľmi pasívny. Veď nikto by nechcel prespať viac ako 1/3 života, či?

  1. Šport - šport je činnosť, kedy síce dáme telu fyzicky zabrať, ale často to spôsobuje regeneráciu celého človeka. Dnes veľa namáhame mozog. V škole dávame pozor (;, učíme sa, sedíme pred PC alebo TV, ťukáme do smartfónu. Iba časť nášho potenciálu je využívaná. Ak si zašportujeme, úplne vypneme mozgové závity (nebolo by vhodné vypnúť ich úplne (;), a pracuje naše fyzické telo, čo spôsobí dobrý relax.

  2. Pomoc druhým - skauti majú také heslo, že treba urobiť každý deň aspoň jeden dobrý skutok. Čo to môže napr. byť? Niekomu s niečim pomôcť. Napríklad rodičom. Ísť niečo kúpiť do obchodu pre celú rodinu, pomôcť s niečím v domácnosti , alebo pomôž starým rodičom. Môžeš sa za niekoho pomodliť, aj to je dobrý skutok. Tiež môžeš spolužiakovi vysvetliť učivo, ktorému nerozumie.

  3. Pozeranie TV, alebo bezcieľne surfovanie po NETE, by som nazval, že to je pasívny oddych, kedy nevykonávame užitočnú činnosť. Neviem čím to je, ale zdá sa mi, že čím človek častejšie pozerá TV, tak ho to nejak „ohlupuje". Je to aj určitá známka života bez zmyslu. Predstav si, že by nebola TV. Čo by si robil? Zaplatil by si nejakým komediantom, aby ti urobili 4-6 hodinový program? Možno áno, neviem. Pri tom by si na nich iba pozeral a nechal sa zabávať. Asi čudná predstava. Jasné, že treba niekedy vypnúť úplne a čumieť do TV a dá sa pri tom zrelaxovať. Len určite nás to nezrelaxuje, ak to budeme robiť každý deň.


Biblia Ef 5,15-16: Dávajte si teda veľký pozor, ako máte žiť: nie ako nemúdri, ale ako múdri. Využívajte čas, lebo dni sú zlé. Kol 4,5: ... využívajte čas.

Biblický text nás upozorňuje, že nie je jedno ako žiješ. Nie je jedno ako využívaš čas. Či ho využívaš zmysluplne, alebo ti čas uteká medzi prstami.


Diskusia: Žiješ iba pre seba, alebo aj pre druhých?

Ako sa dá podľa teba zmysluplne využiť čas?

Príbeh, ktorý rozprával Ježiš:
Lk 12,16-21 „Istému boháčovi prinieslo pole veľkú úrodu. Premýšľal a hovoril si: »Čo budem robiť? Veď nemám kde uložiť úrodu.« Potom si povedal: »Toto urobím: Zrúcam svoje sýpky a postavím väčšie a tam uložím všetko obilie i ostatný svoj majetok.« Potom si poviem: »Duša, máš veľké zásoby na mnohé roky. Odpočívaj, jedz, pi a veselo hoduj!« Ale Boh mu povedal: »Blázon! Ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život, a čo si si nahonobil, čie bude?«Tak je to s tým, kto si hromadí poklady, a pred Bohom nie je bohatý."

Ak by si vo svojom voľnom čase iba hodoval, nebolo by to úplne správne. Pán Boh by to nazval bláznovstvom. Využi svoj voľný čas pre druhých, nielen pre seba. Snaž sa byť bohatý pred Bohom, nie pred ľuďmi a svetom.

Úloha:

Pomodli sa každý deň za svojich rodičov a súrodencov. Tiež za niekoho z tvojich spolužiakov. Popros Boha, aby ich požehnal, aby sa im darilo, a aby boli zdraví.

Prakticky pomôž každý deň niekomu. Možno to bude iba maličkosť. Nevadí. Aj to je dôležité.


© Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina
spracoval Richard Štefák

 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie