TÉMY
Birmovanci
Duchovný rast
Duch Svätý
Identita
Modlitba a Božie slovo
Rodina
Spoločenstvo
Spoločnosť
Vodcovstvo
Vzťahy
Zahraniční kazatelia
Reštart s Božím slovom
KURZY
Kurz duchovný boj
Kurz milosť
Kurz o Božom vedení
Kurz potrieb ovečiek
Kurz pastierov
Kurz vedenia skupiniek
Rýchlokurz vedenia skupiniek
Vyhľadať v prednáškach
Text > Témy > Birmovanci > Biblia a sex

Biblia a sex


Úvodné otázky:

Kedy by mal človek podľa tvojho názoru začať žiť sexuálnym životom?

Je nejaký súvis medzi manželstvom a sexom, alebo tieto dve skutočnosti spolu nesúvisia? Vysvetli svoj postoj.

Je podľa teba kresťanstvo proti sexu? Vysvetli svoj názor.


Súhlasím / Nesúhlasím:
Priraď body od 1-5, pričom 5 znamená úplne súhlasím, 1 znamená absolútne nesúhlasím. Za každou odpoveďou vysvetli svoj postoj.

Správny vek na začatie „chodenia spolu" je 14 rokov.

Sexuálne skúsenosti by mladí mali zbierať už pred manželstvom.

Manželstvo má byť celoživotný zväzok muža a ženy.

Zdržanlivosť v sexuálnej oblasti u mládeže by mala patriť do stredoveku.

Biblia 1. Kor 7,3-5 Muž nech plní povinnosť voči manželke a podobne aj manželka voči mužovi. Žena nemá moc nad svojím telom, ale muž; podobne ani muž nemá moc nad svojím telom, ale žena. Neodopierajte si jeden druhému, iba ak na čas so vzájomným súhlasom, aby ste sa mohli venovať modlitbe, a opäť buďte spolu, aby vás satan nepokúšal pre vašu nezdržanlivosť.

Sú niektoré skutočnosti, ktoré sú vo svojej podstate zlé. Napr. násilie, pýcha, nevyplácanie mzdy zamestnancom. Sex medzi tieto skutočnosti nepatrí. Boh stvoril človeka ako muža a ženu, ktorých odlišnosť spočíva hlavne v telesnej odlišnosti. Teda Boh chcel stvoriť človeka ako sexuálnu bytosť. Sex patrí do oblasti, kde sú skutočnosti, ktoré nie sú z princípu zlé, ale treba sa s touto skutočnosťou naučiť správne zaobchádzať.

Biblia Gn 2,23-24 Vtedy Adam povedal: „Toto je teraz kosť z mojich kostí a mäso z môjho mäsa; preto sa bude volať mužena, lebo je vzatá z muža." Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a prilipne k svojej manželke, a budú jedným telom.

Sex má svoje miesto v manželstve

Boh určil, že sex patrí do manželstva medzi mužom a ženou. On je jeho stvoriteľom, preto určuje aj jeho pravidlá. Určite vidíš, že mnohí ľudia svet okolo teba sa týmto pravidlom neriadi. Z tohto vzniká potom to, že zo sexu sa rodia nechcené deti, ktoré nepoznajú jedného z rodičov. Narodia sa do neistoty a nestability. Problém je však v tom, že práve malé deti potrebujú stabilitu a oboch rodičov.

Iným problémom je, že mladí ľudia chcú žiť sexuálnym životom, ale bez záväzku. Ide iba o sex pre samotný sex. Nejde o osobu druhého človeka a jeho spoznávanie. Dnes je populárny štýl života „užívať si bez záväzkov". Boh však hovorí o tom, že muž má priľnúť k svojej manželke, k celej jej bytosti, nie iba k jej telu, a potom keď k nej prilipne, stanú sa jedným telom. V Biblii sa píše, že toto je priestor kde sa manželia odovzdávajú jeden druhému úplne a bezvýhradne.


Zdržanlivosť

Biblia nás na mnohých miestach povzbudzuje k zdržanlivosti. Biblia Gal 5,22 Ale ovocie Ducha ... je zdržanlivosť. V 1 Kor 7,5 je písané, že satan nás môže pokúšať pre našu nezdržanlivosť. V 2 Tim 3,3 je spomínaná nezdržanlivosť medzi zlými vlastnosťami.

2 Pt 1,4-6 (Boh) nám daroval vzácne a veľmi veľké prisľúbenia, aby ste sa skrze ne stali účastnými na Božej prirodzenosti a unikli porušeniu, ktoré je vo svete pre žiadostivosť. A práve preto vynaložte všetko úsilie na to, aby ste k svojej viere pripojili čnosť, k čnosti poznanie, k poznaniu zdržanlivosť, k zdržanlivosti trpezlivosť... .


Chodenie spolu

Keď chlapec chodí s dievčaťom je to v poriadku. Je dôležité sa spoznávať navzájom. Ideálne ak sa to deje vo väčšej partii, kde môžeme vidieť ako sa ten druhý človek správa k druhým a ako sa prejavuje v rôznych životných situáciách. Telesné prejavy v praxi manželského života sú zastúpené v nie až takej veľkej miere ako si myslíš. Vo väčšej miere je zastúpená spoločná rečová komunikácia, riešenie rôznych problémov a výchova detí. Preto je dôležité spoznať možno svojho budúceho manžela/manželku hlavne z iných stránok. Ak ťa bude zaujímať iba telo druhého, tak s najväčšou pravdepodobnosťou nepostavíš svoje vzťah a budúce manželstvo na pevných, doživotných základoch.


Úloha: Prečítaj si krátku knihu: Sex - šľahačka na torte.

Nájdeš ju napr. na www.ver.sk alebo v inom e-shope.


© Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina
spracoval Richard Štefák

 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie