TÉMY
Birmovanci
Duchovný rast
Duch Svätý
Identita
Modlitba a Božie slovo
Rodina
Spoločenstvo
Spoločnosť
Vodcovstvo
Vzťahy
Zahraniční kazatelia
Reštart s Božím slovom
KURZY
Kurz duchovný boj
Kurz milosť
Kurz o Božom vedení
Kurz potrieb ovečiek
Kurz pastierov
Kurz vedenia skupiniek
Rýchlokurz vedenia skupiniek
Vyhľadať v prednáškach

Duch Svätý túži prísť do tvojho srdca


Úvodné otázky:

Čo je podľa teba birmovka?

Čím je pre teba birmovka potrebná? Alebo nie je?

Kedy boli birmovaní tvoji rodičia? Napíš sem dátumy.

Ako sa tvoj život zmení po birmovke?

Isť na birmovku bolo tvoje osobné rozhodnutie, alebo za teba rozhodol iný človek?

Si na prípravných stretnutiach rád, alebo si tu nasilu?


Toto je jedna z kľúčových otázok. Ak ide človek niekam nasilu, snaží sa ten čas iba nejako „prežiť". Rodičia ťa nútia chodiť do hudobnej školy hrať na nejaký nástroj a teba to vôbec nebaví. Určite aj výsledná hra nebude nič moc. Podobne aj s prípravou na birmovku. Sviatosť birmovania nakoniec možno príjmeš, Duch Svätý ťa naplní, ale ten úžitok z prijatia nebude až taký veľmi veľký, lebo nebudeš spolupracovať s Bohom.

Čo je sviatosť birmovania? Je to vyliatie Ducha Svätého do tvojho života. Aj na apoštolov sa vylial Duch Svätý a úplne im to zmenilo život.

Biblia Sk 2, 1-4 Keď prišiel deň Turíc, boli všetci vedno na tom istom mieste. Tu sa náhle strhol hukot z neba, ako keď sa ženie prudký vietor, a naplnil celý dom, v ktorom boli. I zjavili sa im akoby ohnivé jazyky, ktoré sa rozdelili, a na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť.

  1. Ide o osobitné vyliatie Ducha Svätého na teba. Boh túži po tom, aby sa vylial na každého človeka osobitne. Tak veľmi nás má rád.

  2. Toto vyliatie Ducha ťa hlbšie zakorení v Božom synovstve. Každý z nás je adoptívny Boží syn. Môžeme Boha volať menom Otec. To znamená, že si aj Boží dedič a dostaneš po smrti dedičstvo. Prídeš k Bohu a budeš s ním naveky šťastný. Duch Svätý je preddavok toho, čo dostaneme neskôr.

  3. Pevnejšie ťa zjednotí s Ježišom Kristom. Kto je v pevnejšej jednote s Bohom, koná menej hriechov.

  4. Zveľadí v tebe dary Ducha Svätého. Každý z pokrstených dostal od Ducha Svätého dary. Vo vyliatí Ducha dostaneme ďalšie dary a tie predchádzajúce sa zveľadia.

  5. Zdokonaľuje spojenie s Cirkvou. Až v birmovke sa stávame naplno kresťanmi so všetkým čo k tomu patrí. Završuje sa tu milosť krstu.

  6. Dáva nám osobitnú silu Ducha Svätého, aby sme slovom i skutkom žili ako praví kresťania a aby sme mali odvahu vyznávať vieru v Ježiša Krista pred druhými.

Toto všetko ti túži Boh dať. Možno sú to pre teba také veci, že to pre teba vyzerá ako sci-fi. Keď sa otvoríš Duchu Svätému, keď mu úprimne povieš, že túžiš po jeho naplnení, otvorí to v tvojom živote úplne iné duchovné dimenzie. Postupne sa bude vzťah s Bohom zlepšovať, naučíš sa ho lepšie počúvať, rozumieť mu, budeš naplno žiť s Bohom, ktorý ti pomôže prísť do neba.

Biblia: Joel 3,28: Potom vylejem svojho ducha na každé telo a budú prorokovať vaši synovia i vaše dcéry; vaši starci budú mávať sny a vaši mládenci budú mať videnia. Aj na služobníkov a služobnice vylejem v tých dňoch svojho ducha.

Pomodli sa teraz modlitbu o príchod Ducha Svätého. Povedz Bohu: „Duchu Svätý príď do môjho života a naplň ho svojou láskou a svojimi darmi." Môžeš to zopakovať aj stokrát a čakaj čo sa stane. Raz som sa na jednom výlete podobne modlil asi trištvrte hodinu v kuse. Vtedy som bol prekvapený, ako ten čas rýchle prešiel. Duch Svätý je schopný naplniť ťa aj v tejto chvíli. Popros o neho. On príde.

Biblia: Lk 11,9-12 Aj ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu, vari mu dá namiesto ryby hada? Alebo ak pýta vajce, podá mu škorpióna? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!"

© Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina
spracoval Richard Štefák

 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie