TÉMY
Birmovanci
Duchovný rast
Duch Svätý
Identita
Modlitba a Božie slovo
Rodina
Spoločenstvo
Spoločnosť
Vodcovstvo
Vzťahy
Zahraniční kazatelia
Reštart s Božím slovom
KURZY
Kurz duchovný boj
Kurz milosť
Kurz o Božom vedení
Kurz potrieb ovečiek
Kurz pastierov
Kurz vedenia skupiniek
Rýchlokurz vedenia skupiniek
Vyhľadať v prednáškach
Text > Témy > Birmovanci > Partia

Partia


Úvodné otázky:

Máš partiu ľudí, s ktorými chodíš von? Kde sa stretávate a čo spolu robíte?

Aký je hlavný dôvod, že práve títo ľudia ste sa dali dokopy?

Ste čisto chalanská a dievčenská partia, alebo ste spolu aj chalani aj dievčatá?

Do akého času bude trvať podľa teba takéto zloženie partie a čo by podľa teba urýchlilo jej zánik?


Ľudia sú stvorení takým spôsobom, že každý jeden z nás potrebuje ľudí okolo seba. Niekto viac, niekto menej. Jeden má takú povahu, že bez druhých nevydrží ani 2 hodiny, iný by vydržal aj dva dni. Potom ale už potrebuje nejaký kontakt. Ak sa väzeň zle správa v base, dajú ho do „samotky". Je to veľmi ťažký trest, lebo človek nemôže s nikým komunikovať. Je iba sám so sebou. Pre mnohých je to veľmi ťažké. Mať partiu je dobrá vec. Sme spolu, vymýšľame rôzne veci, je zábava, nie je nuda. Každý mladý človek by mal mať dobrú partiu s ktorou by sa stretával, chodil by na výlety, koncerty, posedieť si na kofolu alebo športovať.

Čo dáva tebe osobne chodenie do partie?

Ježiš veľmi dobre vie, že každý potrebuje dobrú partiu. Preto vymyslel a založil partiu s názvom Cirkev. V tejto „partii" chce zhromaždiť všetkých, ktorí chcú byť naveky šťastní v nebi. Keď sa povie slovo „Cirkev", tak si možno väčšinou predstavíme mocenskú inštitúciu, ktorej ide o peniaze. V bežných médiách je často takýto obraz o Cirkvi. Ježiš ale nezaložil mocenskú inštitúciu, ktorej ide o peniaze. Ježiš založil spoločenstvo priateľov. Aj v tvojej farnosti môže vzniknúť takéto spoločenstvo cirkvi v menšom prevedení. To, že sa teraz stretávate v skupinke je tiež malá cirkev. Spolu sa modlíte, rozprávate o Bohu a možno by ste spolu mohli ísť niekde von, bicyklom, alebo spraviť u niekoho doma párty s človekom, ktorý vás má na starosti. Ježiš nie je proti dobrým vzťahom, ani proti zábave. Samozrejme, že všetko by malo dopadnúť v slušných merítkach, nie v zalievaní alkoholom, prípadne fajčením trávy alebo sexom. Ježiš tiež okolo seba vytvoril skupinu dvanástich, ktorí boli dobrá partia. Často sa aj hádali, závideli si, ale boli radi že sú spolu a že sú s Ježišom. Niekoľko rokov chodili spolu po mestách v dnešnom Izraeli, Libanone a západnom brehu Jordánu. Boli dobrá partia. Chodili na zábavy, hovorili druhým o tom, že Boh ich miluje. Prestáli spolu dobré aj zlé veci. Ježiša opustili v Getsemanskej záhrade, kde bol pred ukrižovaním a rozutekali sa. Jeden z nich ho zradil. Klasické problémy partie. Ani partia, ktorú založil Ježiš teda nebola bez problémov.

Rozdiel medzi bežnou partiou a partiou kresťanov je v tom, že bežná partia je spolu keď je iba zábava. Inak to tam každého nudí chodiť. V partii kresťanov ide nielen o zábavu ale aj o to, že spolu si pomáhame dostať sa do neba. A to je to najpodstatnejšie v živote. Žiť tak, aby sme neboli zatratení, ale aby sme prišli do neba k Bohu. Dokonca sa môžete za seba aj modliť, napr. ak niekto ochorie, alebo má ťažkosti v škole. Túto partiu môžete začať hneď teraz. Dohodnite si nejaký spoločný program mimo pravidelných stretnutí.

Biblia: Lk 6,12-14 V tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa a strávil celú noc v modlitbe s Bohom. Keď sa rozodnilo, zavolal si učeníkov a vyvolil si z nich dvanástich, ktorých nazval apoštolmi: Šimona, ktorému dal meno Peter, a jeho brata Ondreja, Jakuba, Jána, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša, Jakuba Alfejovho, Šimona, ktorého volali Horlivec, Júdu Jakubovho a Judáša Iškariotského, ktorý sa stal zradcom.

Hebr 12,14;22-23 Usilujte sa o pokoj so všetkými a o svätosť, bez ktorej nik neuvidí Pána. Dbajte na to, aby nik nepremeškal Božiu milosť; aby nevyrazil nejaký koreň horkosti a nevyvolal zmätok a nenakazil mnohých. No vy ste sa priblížili k vrchu Sion a k mestu živého Boha, k nebeskému Jeruzalemu, k myriadám anjelov, k slávnostnému zhromaždeniu a k spoločenstvu prvorodených, ktorí sú zapísaní v nebi, k Bohu, sudcovi všetkých, k duchom spravodlivých, ktorí už dosiahli dokonalosť, k Ježišovi, prostredníkovi novej zmluvy, a k pokropeniu krvou, ktorá volá hlasnejšie ako Ábelova. Dajte si pozor, aby ste neodmietli toho, ktorý hovorí.

© Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina
spracoval Richard Štefák

 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie