TÉMY
Birmovanci
Duchovný rast
Duch Svätý
Identita
Modlitba a Božie slovo
Rodina
Spoločenstvo
Spoločnosť
Vodcovstvo
Vzťahy
Zahraniční kazatelia
Reštart s Božím slovom
KURZY
Kurz duchovný boj
Kurz milosť
Kurz o Božom vedení
Kurz potrieb ovečiek
Kurz pastierov
Kurz vedenia skupiniek
Rýchlokurz vedenia skupiniek
Vyhľadať v prednáškach
Text > Témy > Birmovanci > Prosiť Boha
Prosiť Boha


Úvodné otázky:

Kedy si použil naposledy slovo „prosím" v zmysle prosby o niečo?

Ocitol si sa už v situácii, kedy si niekoho „uprosoval" aby ti niečo dal, alebo aby niečo urobil? Ak áno, čo to presne bolo?

Popíš situáciu, kedy ťa niekto o niečo prosil a čo si spravil.

O aké veci si prosil Boha naposledy?


Niekdy sa na Boha obrátime vtedy, ak nám je ťažko. Čaká nás nejaká písomka, pritlačila nás choroba, alebo nedarí sa nám začať s niekým chodiť. Je dôležité si uvedomiť, že aj čas prosieb k Bohu, resp. každé obrátenie sa na Boha, otvára našu osobu pre vzťah s ním. Možno je to zo začiatku také nie úplne správne priateľstvo, že si spomeniš na Boha, len vtedy ak niečo potrebuješ. Asi by sa ti nepáčilo, keby tvoj kamarát ti zavolal iba vtedy, ak niečo práve potrebuje. Určite by ti takýto kamarát liezol na nervy. Osobný Boh túži mať s tebou priateľstvo v celom tvojom živote, nie iba v oblasti tvojich potrieb. Ak by sme sa na Boha obracali iba v prípade núdze, tento vzťah by stál na veľmi slabých základoch. On nie je automat, ktorý keď vložíme do neho peniaze, tak nám vypadne produkt.

Zároveň vzťah k Bohu nie je možné obmedziť iba na ďakovanie Bohu. Prosba k Bohu má svoje miesto. Tiež nás k Bohu približuje, lebo pokorne uznávame, že ho potrebujeme a že stojíme o jeho pomoc. Ide tu v prvom rade o vzťah.

Na prvom mieste stojí prosba o odpustenie hriechov. Je výborné ak si každý večer zhodnotíš deň, identifikuješ svoje hriechy a poprosíš Boha o odpustenie hneď večer a neskôr aj v spovedi. Keďže sme ľudia, máme svoje potreby, ktoré nie sú len duchovného chrakteru. Môže ísť napr. o svoje zdravie, o to aby sme uspeli v škole, v práci, prípadne v športe.

Svoj priestor má mať v našej osobnej modlitbe aj prosba za druhých. Je tvoj kamarát chorý? Pomodli sa za neho. Hádajú sa tvoji rodičia? Pomodli sa za to, aby k sebe našli cestu a tiež, aby našli cestu k Bohu.

Biblia Jn 15,7 (Ježiš hovorí:) Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to.

Lk 5,12-13 Keď bol v ktoromsi meste, zjavil sa muž plný malomocenstva. Len čo zbadal Ježiša, padol na tvár a prosil ho: „Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť." On vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: „Chcem, buď čistý!" A malomocenstvo z neho hneď zmizlo.

Povedz 7 prosieb, ktoré by si rád predniesol Bohu.

Zahrň čas prosieb do svojej dennej modlitby. Pomodli sa za svoje potreby a tiež potreby tvojich blízkych. Nemysli iba na seba, ale daruj svoj čas modlitby aj druhým.

© Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina
spracoval Richard Štefák

 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie