TÉMY
Birmovanci
Duchovný rast
Duch Svätý
Identita
Modlitba a Božie slovo
Rodina
Spoločenstvo
Spoločnosť
Vodcovstvo
Vzťahy
Zahraniční kazatelia
Reštart s Božím slovom
KURZY
Kurz duchovný boj
Kurz milosť
Kurz o Božom vedení
Kurz potrieb ovečiek
Kurz pastierov
Kurz vedenia skupiniek
Rýchlokurz vedenia skupiniek
Vyhľadať v prednáškach
Text > Témy > Birmovanci > Poďakuj Bohu

Poďakuj Bohu


Úvodné otázky:

Za čo si naposledy poďakoval rodičom?

Ďakoval si už niekedy Bohu za niečo? Ak áno, tak za čo?

Ďakuješ mu za niečo pravidelne?

Pomenuj 5 vecí, o ktorých si presvedčený, že ich máš ako dar od Boha:


Každá udalosť a každá potreba sa môže stať predmetom poďakovania. Vďačnosť voči niekomu otvára dvere do vzťahu. Ak niekto pre teba niečo spraví, s niečim ti pomôže, a ty si to uvedomíš a povieš mu: "Ďakujem ti za tvoju pomoc." prehlbuje sa medzi vami vzťah. Obidvaja si uvedomíte, že vás táto situácia zblížila. Nestáva sa dnes poďakovanie nemoderným? Prídeš do krčmy a povieš: „Dajte kofolu!", keď ti ju dajú, nepovieš nič. Nejak automaticky ti možno ani nenapadne povedať slovo ďakujem. Pamätám si, ako kedysi bolo zvykom, že rodičia učili deti dve zázračné slovíčka: „ďakujem" a „prosím". Volajú sa zázračnými preto, lebo tieto slová dokážu prehĺbiť vzťahy. Určite je potrebné byť vďačný rodičom za to, že sme na svete. Nech už máme s nimi akýkoľvek vzťah, bez nich by sme tu neboli. Nejde však iba o nejaké neustále hovorenie: „Rodičia, ďakujem Vám, že vďaka Vám som na svete." Ide tu veľakrát tiež o postoj vďačnosti v srdci voči nim. A voči Bohu tiež. Na zemi sme v prvom rade kvôli Bohu a preto, že nás on tu chcel mať. Ak by sme sa nenarodili, nemohli by sme s ním byť ani večne šťastní v nebi. Pravdou je, že bez Boha a jeho pôsobenia by si sa nemohol ani nadýchnuť, ani pohnúť rukou, skrátka nič. Až takto je Boh - Stvoriteľ spojený so svojím stvorením. Je na mieste preto otvoriť sa pre vzťah s ním. Poďakovanie Bohu za život, alebo za schopnosti a dary, ktoré ti dáva ti prehĺby vzťah s Bohom. Je to potrebné preto, aby si spoznal jeho lásku a mohol prísť do neba.

Ako sa ďakuje?

Najprv si povieme ako sa neďakuje:

Lk 18,9-14 Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví, a ostatnými pohŕdali, povedal (Ježiš) toto podobenstvo: „Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik. Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil: »Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám.« Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť, ale bil sa do pŕs a hovoril: »Bože, buď milostivý mne hriešnemu.« Hovorím vám: Tento odišiel domov ospravedlnený, a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený."

Farizej chápal vďaku ako povyšovanie a pohŕdanie druhými.

Teraz ti ponúkame pár návrhov pre tvoju ďakovnú modlitbu.

Bože, ďakujem ti, že mi dávaš tento nový deň. Ďakujem ti, že si mi dal zdravie. Ďakujem ti za rodičov. Ďakujem ti za kamarátov. Ďakujem ti, že mi pomáhaš. Ďakujem ti, že chceš mať so mnou vzťah. Ďakujem ti, že mi odpúšťaš moje hriechy. Ďakujem ti za kňaza v našej farnosti.

V rámci osobnej každodennej modlitby poďakuj Bohu za 10 vecí v tvojom živote, alebo v živote tvojej rodiny. Boh túži po tom, aby si mu bol bližšie.

© Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina
spracoval Richard Štefák

 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie