TÉMY
Birmovanci
Duchovný rast
Duch Svätý
Identita
Modlitba a Božie slovo
Rodina
Spoločenstvo
Spoločnosť
Vodcovstvo
Vzťahy
Zahraniční kazatelia
Reštart s Božím slovom
KURZY
Kurz duchovný boj
Kurz milosť
Kurz o Božom vedení
Kurz potrieb ovečiek
Kurz pastierov
Kurz vedenia skupiniek
Rýchlokurz vedenia skupiniek
Vyhľadať v prednáškach
Text > Témy > Birmovanci > Parakletos
Parakletos


Úvodné otázky:

Zažil si už pôsobenie Ducha Svätého? Ak áno, tak aké?

Môže podľa teba Duch Svätý ti v živote pomáhať? Vysvetli svoju odpoveď

Bol Duch Svätý stvorený Bohom Otcom? Vysvetli svoju odpoveď

Máš Ducha Svätého? Vysvetli prečo.


Ak si bol pokrstený, tak Duch Svätý ťa naplnil v tejto sviatosti, takže si sa stal spravodlivým pred Bohom. Milosť Ducha Svätého spôsobila, že ti bol zmytý dedičný hriech. Toto je prvé veľké naplnenie Duchom v živote človeka. Druhým veľkým naplnením je birmovka. Duchu Svätému patrí rovnaká sláva a česť, lebo je to ten istý Boh ako Boh - Otec a jeho syn Ježiš. Duch Svätý je tretia Božská osoba.

Duch Svätý k nám neprichádza len sviatostným spôsobom. Prichádza k nám vždy keď sa osobne modlíme, keď sme na sv. omši, tiež keď čítame Bibliu. Čím viac konáš činnosti, ktoré majú duchovný charakter, tým viac ťa Duch Svätý napĺňa. Jeho prítomnosť môže v nás rásť. V živote je tvojim radcom. Keď som sa ocitol v nejakej ťažkej situácii, či už v škole, alebo pre nejakým rozhodnutím kadiaľ ďalej v živote ísť, pýtal som si múdrosť od Ducha Svätého. Ak budeš na neho napojený, budeš vedieť rozlíšiť, čo ti Duch Svätý hovorí. Nepočujeme ho našimi ušami (i keď Bohu nie je nič nemožné), ale počúvanie Ducha sa deje v srdci, v najhlbšom strede našej bytosti. Aby sme to dokázali, potrebujeme sa každý deň na chvíľu stíšiť, vypnúť všetky zdroje rušivosti a sústrediť sa iba na rozhovor s Bohom. Porozprávaj Bohu čo prežívaš a potom ho počúvaj. Naozaj on hovorí. Niekedy som vo svojom živote neurobil to, čo mi hovoril Duch Svätý a nedopadlo to dobre. A mám tiež skúsenosť, že keď som urobil, čo mi hovoril, vždy, aj keď to bolo veľakrát ťažké urobiť, videl som, že som urobil správne.

Nájdi, čo znamená slovo Parakletos a zapíš to sem.

Chceš sa naučiť počúvať Ducha Svätého? Urob nasledovné kroky:

  1. vyhraď si čas na stretnutie s Bohom

  2. poďakuj Bohu za rôzne dary, ktoré ti dáva (napr.: Bože, ďakujem ti, že máme čo jesť. Bože ďakujem ti za rodičov. Bože, ďakujem ti za kamarátov.)

  3. popros Ducha Svätého, aby ťa naplnil. (napr.: Príď Duch Svätý a naplň ma svojou prítomnosťou.) môžeš sa to pomodliť aj 20 x za sebou.

  4. Počkaj v tichosti 5 min.

Biblia: Lk 11,9-13 Aj ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu, vari mu dá namiesto ryby hada? Alebo ak pýta vajce, podá mu škorpióna? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!"

Ak si poprosil, Duch Svätý ti bol daný. Boh plní svoje sľuby. Vôbec sa to nemusí prejaviť tým, že si to pocítil. Boh, ak niečo povie, tak to splní, neklame. Inokedy zase zažiješ počas modlitby duchovné naplnenie. Popros o Ducha Svätého každý deň, počúvaj ho a dostaneš sa do neba.

© Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina
spracoval Richard Štefák

 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie