TÉMY
Birmovanci
Duchovný rast
Duch Svätý
Identita
Modlitba a Božie slovo
Rodina
Spoločenstvo
Spoločnosť
Vodcovstvo
Vzťahy
Zahraniční kazatelia
Reštart s Božím slovom
KURZY
Kurz duchovný boj
Kurz milosť
Kurz o Božom vedení
Kurz potrieb ovečiek
Kurz pastierov
Kurz vedenia skupiniek
Rýchlokurz vedenia skupiniek
Vyhľadať v prednáškach
Text > Témy > Birmovanci > Oslavuj Boha
Oslavuj Boha


Úvodné otázky:


Už si niekomu kričal na slávu? Napr. pri nejakom športe, alebo nejakej osobe?

Ak áno, tak komu?

Čo si myslíš o tom, keď sa niektoré celebrity ukazujú neustále v médiách? O čo im podľa teba ide?

Ako by sa ti podľa tvojho názoru zmenil život, ak by si bol slávna osobnosť a ľudia by ťa všade vítali a skandovali tvoje meno?

Aké spôsoby oslavy Boha poznáš?


Keď slovenskí hokejisti získali v roku 2002 zlatú medailu na Majstrovstvách sveta v hokeji a prišli do Bratislavy osláviť úspech s ľuďmi, tak ľudia začali skandovať na meno brankára Lašáka. „Lašák nie je človek, Lašák je boh." Prirovnávali človeka k Bohu. Niektoré náboženstvá zase pokladali ľuďmi vytvorenú sochu za Boha a vzdávali jej úctu. Nosili jej jedlo, akoby Boh musel jesť, pálili jej kadidlo, akoby tá socha mala moc niečo urobiť. Pritom aj tú sochu musel zostrojiť nejaký šikovný človek. Sú známe prípady slávnych ľudí z Hollywoodu, že napriek tomu, že majú veľa peňazí, ich život je v troskách. Dali sa na alkohol, drogy a nevidia zmysel života. Majú slávu, peniaze aj vplyv, ale nemajú vzťah s Bohom. To, že je človek slávny ho neurobí v jeho vnútri šťastným.

Boh si však zaslúži oslavu, klaňanie sa, úctu a rešpekt. On je ten najmocnejší, najsilnejší, najlepší. On je Stvoriteľ celého viditeľného aj neviditeľného sveta, ktorý zároveň riadi a udržuje v existencii. Človek dokáže napr. písať do notebooku, robiť nejakú činnosť sú to drobnosti oproti tomu, že Boh riadi celý svet. Udržuje v chode prírodné zákony, ktorých je pôvodca. Bez neho by si nežil. On stvoril tvoju dušu a vložil ju do teba pri tvojom počatí. Túži ťa priviesť do neba. Za toto všetko mu patrí oslava a chvála. Boha môžeme chváliť pre neho samého. Ľudia chválili slovenského brankára, za to, že dobre chytal. AK by dobre nechytal, tak by mu nadávali. Boh však nerobí nič zle. Jeho môžeme chváliť, pretože ON JE.

Biblia: Ef 5,19 Vo svojich srdciach spievajte Pánovi a oslavujte ho.

Rim 5,11 Chváľte Pána, všetky národy, a nech ho velebia všetci ľudia.

Ž 150,1-4 Chváľte Pána v jeho svätyni, chváľte ho na jeho vznešenej oblohe. Chváľte ho za jeho činy mohutné, chváľte ho za jeho nesmiernu velebnosť. Chváľte ho zvukom poľnice, chváľte ho harfou a citarou. Chváľte ho bubnom a tancom, chváľte ho lýrou a flautou. Chváľte ho ľubozvučnými cimbalmi, chváľte ho jasavými cimbalmi; všetko, čo dýcha, nech chváli Pána. ALELUJA.

Napíš 10 vecí, ako by si chrakterizoval Boha.
Aký má zmysel oslava Boha podľa teba?

 

Od dnešného dňa zapoj do osobnej modlitby aj oslavu Boha. Povedz mu: Pane, si vznešený. Si dobrý a spravodlivý. Si najmocnejší. Každý deň mu povedz aspoň 10 takýchto viet. Veľmi ťa to k Bohu priblíži.

© Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina
spracoval Richard Štefák

 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie