TÉMY
Birmovanci
Duchovný rast
Duch Svätý
Identita
Modlitba a Božie slovo
Rodina
Spoločenstvo
Spoločnosť
Vodcovstvo
Vzťahy
Zahraniční kazatelia
Reštart s Božím slovom
KURZY
Kurz duchovný boj
Kurz milosť
Kurz o Božom vedení
Kurz potrieb ovečiek
Kurz pastierov
Kurz vedenia skupiniek
Rýchlokurz vedenia skupiniek
Vyhľadať v prednáškach
Text > Témy > Birmovanci > Online s Bohom

Online s Bohom


Úvodné otázky:

Čo očakávaš od birmovky?

Prihlásil si sa na birmovku z vlastnej iniciatívy? Vysvetli.

Kedy boli birmovaní tvoji rodičia a aké majú birmovné mená? Zisti a zapíš sem dátumy ich birmoviek.

Už si si stihol vybrať birmovného rodiča a svoje birmovné meno? Ak áno, napíš aké a prečo si si ho vybral. Ak nie, popremýšľaj a napíš aké by si si chcel dať a prečo.


Vieš si predstaviť život bez internetu a mobilu? Asi si nepamätáš také časy. Ja som trochu starší a kedysi to bolo tak, že ak si sa s niekým dohodol na čase a mieste stretnutia, tak si tam musel prísť, lebo inak by ten druhý človek bol z toho riadne „vyvalený", že kde si. Napr. ak by si meškal, nemal by si mu to ako dať vedieť. Dnes je to jednoduché, pošleš SMS alebo zavoláš z telefónu. Život online sa stal súčasťou nášho života.

Aj s Bohom môžeš byť ONLINE v každej chvíli. Potrebuješ k tomu Ducha Svätého. Duch Svätý je tretia Božská osoba. Ak máš Ducha svätého si ONLINE s Bohom. Ak ho nemáš nie si ONLINE. Viac z nás, keď si bol malý, tak nás rodičia dali pokrstiť. Už vtedy sme dostali Ducha Svätého a narodil sa v našom srdci Boh. Na to, aby sme mali silu vydržať ONLINE s Bohom do konca života, tak Ježiš ustanovil birmovku. Vďaka opätovnému sviatostnému naplneniu Duchom Svätým, ti Boh dá ďalšie výnimočné dary, ktoré ti budú pomáhať plniť jeho vôľu a prísť do neba.

Ako sa dobre pripraviť na birmovku:

  1. modli sa každý deň aspoň 5 min.

  2. prečítaj si denne niečo z Božieho slova - Biblie

  3. pristupuj k sv. prijímaniu a sv. spovedi

  4. pravidelne chodievaj na prípravu birmovancov

  5. snaž sa zo všetkých svojich síl byť lepším (nerob si posmech z druhých, maj úctu pre nimi, rešpektuj rodičov a pomáhaj im, buď vo svojich povinnostiach zodpovedný)

Nedávno som čítal na internete, že jedno mladé dievča zomrelo v spánku. Nemala žiadne choroby, ani bolesti o ktorých by vedela, len zrazu z nejakého nepochopiteľného dôvodu zomrela. Nikto z nás nevie, kedy ho čaká smrť, ale prečo nebyť na ňu pripravený a byť ONLINE s Bohom každý deň? Je podľa teba možné byť OFFline s Bohom a prísť do neba?

Vyhľadaj v Biblii, alebo na internete situácie, kde Ježiš hovorí o Duchu Svätom.

Napíš niektoré vety sem.

© Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina
spracoval Richard Štefák

 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie