TÉMY
Birmovanci
Duchovný rast
Duch Svätý
Identita
Modlitba a Božie slovo
Rodina
Spoločenstvo
Spoločnosť
Vodcovstvo
Vzťahy
Zahraniční kazatelia
Reštart s Božím slovom
KURZY
Kurz duchovný boj
Kurz milosť
Kurz o Božom vedení
Kurz potrieb ovečiek
Kurz pastierov
Kurz vedenia skupiniek
Rýchlokurz vedenia skupiniek
Vyhľadať v prednáškach
Text > Témy > Birmovanci > Nekrvavá obeta
Nekrvavá obeta


Úvodné otázky:

Čo si myslíš o sv. omši?

Baví ťa chodiť na sv. omšu? Vysvetli, čo ťa tam baví a čo nie.

Ako často chodíš na sv. omšu? Chodí aj niekto iný z tvojej rodiny?

Čo je podľa teba sv. omša?

Keby si mal tú možnosť, čo by si zmenil na priebehu omše?


Nijaký človek nie je úplne spravodlivý. Pred Bohom sme všetci zhrešili.
Nemáme šancu sa dostať k Bohu do neba, tu na zemi nás čaká iba utrpenie, námaha práce a povinností a po smrti peklo, bez Boha. Toto všetko by bola pravda, ak by Boží Syn Ježiš Kristus neprišiel na túto zem, nežil tu ako človek a nakoniec nezomrel potupnou smrťou na kríži. Ale kedže toto všetko sa stalo, máme veľkú šancu prísť do neba, do večného nevyčerpateľného šťastia s Bohom. Napriek námahe tu na zemi a našim povinnostiam, po smrti nás čaká oddych pri Bohu spojený s výbornou náladou a radosťou. Tieto udalosti smrti- obety na kríži a zmŕtvychvstania si pripomíname vo sv. omši. Nielen pripomíname, ale rukami kňaza sa sprítomňuje obeta Ježiša Krista na kríži, ktorá sa stala pred 2.000 rokmi. Akoby sme stáli v tej chvíli pod krížom a Ježiš pred nami umiera, za naše hriechy. Hriechy každého jedného z nás.

Prečo si tak často pripomíname Ježišovu obetu? Jednoducho preto, lebo ľudia sú zábudliví a veľmi rýchlo by zabudli čo Ježiš pre nich vykonal, ale ešte viac preto, že to Ježiš prikázal. Apoštolom pri poslednej večeri prikázal: „Toto robte na moju pamiatku!"

Čo robiť aby si dobre prežil účasť na sv. omši? (Diskusia)

  1. príď o pár minút skôr ako začína omša

  2. poďakuj Ježišovi za to, že obetoval svoj život za teba

  3. poďakuj Ježišovi za kňaza, vďaka ktorému sa jeho obeta na kríži stane prítomnou

  4. sústreď sa na to, čo sa číta a modlí

  5. choď a prijmi Ježiša v Eucharistii

Lk 22,19-20 Potom vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával im, hovoriac: „Toto je moje telo, ktoré sa dáva za vás. Toto robte na moju pamiatku." Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás.

Vyhľadaj na internete iný text zo Svätého písma, kde sa píše o poslednej večeri alebo sv. omši

Napíš sem súradnice:

V prípade, že je medzi tebou a Bohom prekážka v podobe hriechu a nemôžeš pristúpiť k Eucharistii, môžeš duchovne prijímať. Ak máš túžbu po sviatosti, ale bráni ti hriech, tak môžeš duchovne prijať ovocie sviatosti. Niečo podobné, ako keď telo sýtiš jedlom, aj svoju dušu môžeš sýtiť duchovne.

Začni na omšu chodiť o niečo skôr. Pokiaľ nemáš nejakú prekážku, vojdi do kostola a v tichosti povedz Bohu, čo prežívaš. Snaž sa počúvať pozorne všetko čo sa deje na sv. omši. Ak toto budeš robiť, veľmi ti to pomôže aby si kráčal po ceste, ktorá smeruje do neba.

© Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina
spracoval Richard Štefák

 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie