Veľké stretko spoločenstva - otvorené stretnutie pre mladých

Do spoločenstva nám prišlo milé služobné pozvanie od Spoločenstva mladých v Pezinku na ich stretnutie s názvom "Veľké stretko spoločenstva - otvorené stretnutie pre mladých". Pre nás to bola trochu výzva nájsť si čas v dosť plnom kalendári, ale vnímali sme, že tam máme ísť a nejako si veci zariadiť tak, aby to bolo možné. Témou tohto stretnutia bola "Viera".


Po príchode do hornej sály kláštora kapucínov v Pezinku nás už čakala vyše stovka mladých ľudí pripravených spoločne chváliť Boha a počúvať slovo. Miestny chválový tím nás hneď v prvej minúte modlitby chvál voviedol do Božej prítomnosti, kde sme mohli spoločne uctievať a vyvyšovať Boha.


Po prvej časti chvál nasledovalo vyučovanie Mária Tomášika, kde veľmi trefne hovoril mladým cez rôzne obrazy a príbehy o viere ako o najdôležitejšom pilieri nášho života.


Po prednáške ďalej pokračovali chvály a modlitby, kde sme mohli spoločne zapečatiť počuté slovo. Záver stretnutia sa niesol v znamení spoločného agapé a tiež pri rozhovoroch. Bol to pre nás veľmi vzácny čas, keď sme mohli vidieť generáciu mladých ľudí hladných po Pánovej prítomnosti a jeho slove.

za výjazdový tím
Martina Belejová

 

 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie