Program pre birmovancov v Dunajskej Lužnej

Do Dunajskej Lužnej sme išli na pozvanie otca Pavla od Dominikánov s programom pre birmovancov.

Prvýkrát sme dali dokopy mládežnícky tím spoločenstva pre službu mladým.


Pripravili sme si program s hudbou, príbehmi o spoznaní Boha a modlitbami pred vyloženou Eucharistiou. Program dopĺňali diskusné skupinky s DIXIT kartami. Po spoločnom obede - grilovačke vo farskej záhrade a voľných pokecoch sme pokračovali príbehom o "chodení spolu", ktorý porozprávali manželia Vojtechovci z nášho spoločenstva. Tiež prispeli svojimi skúsenosťami ohľadom výberu budúcich manželov/manželiek. Po ich príbehu sme sa rozdelili do skupiniek na chalanov a dievčatá v ktorých sme diskutovali na prednášané témy. Na záver sme ponúkli osobnú modlitbu každému, kto mal záujem.


 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie