Líderská konferencia ENC

30. 9. až 3. 10. 2021 sme mali tú česť spoluorganizovať a slúžiť na líderskej konferencii ENC v Chorvátsku. ENC je Európska sieť približne 90 spoločenstiev z celej Európy, ktorej súčasťou je dlhé roky aj naše spoločenstvo a Mário Tomášik je v nej viceprezidentom pre strednú a východnú Európu.


Cieľom tejto konferencie určenej najmä lídrom európskych spoločenstiev bolo poslúžiť tým, ktorí slúžia najviac. Program konferencie bol preto postavený tak, aby mali účastníci (bolo ich cca 130) dostatok času na oddych, osobnú modlitbu, rozjímanie či budovanie vzťahov. Doobedný a večerný blok tvorili chvály a slovo a poobedie bolo úplne voľné. O vedenie modlitby chvál sa staral domáci chorvátsky chválový tím zložený z členov viacerých spoločenstiev a posledné dva bloky chvál sme viedli spolu s Martindom Worship.


Slovom túto konferenciu sprevádzali:
- Johannes Fichtenbauer - prezident ENC, ktorý priniesol široký pohľad na to, v akých časoch sa práve nachádzame a čo je pre tento čas úlohou lídrov v spoločenstvách
- Mário Tomášik - viceprezident ENC hovoril o povolaní do líderstva od Boha a o vystrojení do tejto úlohy
- Bruce Clewet - laický misionár YWAM hovoril o tom, ako ostať v líderstve zameraný na to najpodstatnejšie - rozvoj ľudí a v druhej prednáške hovoril o odovzdávaní líderstva ďalšej generácii
- Vera Zefic - líderka domácej chorvátskej komunity Dobri Pastir hovorila o existenčnej dôležitosti modlitby v živote každého lídra

Súčasťou programu boli aj dve diskusie, kde sa preberali podrobnejšie a konkrétnejšie témy, ktoré odzneli z pódia, aby boli ľahšie aplikovateľné pre konkrétne prípady.


Sobotný večer sme spolu opäť slávili tradičnú šabatovú večeru obohatenú o židovské piesne a modlitby.
Podľa spätných väzieb účastníkov to bol skvelý čas, kedy mohli načerpať aj oddychovať, a tak sa môžu vrátiť späť do služby posilnení a inšpirovaní.

Bolo nám cťou byť pritom a priložiť ruku k tomuto dielu. :)

Martina Belejová

 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie