Vykročme spolu na cestu do srdca chvály!
8 týždňov – 8 výziev 16 inšpiratívnych videí 56 denných čítaní z Božieho slova


Počas 8 týždňov, od 28. 10. do 22. 12. 2019 sme s naším spoločenstvom absolvovali dvojmesačný formačno-inšpiratívny “REŠTART s chválou”. Prostredníctvom videí sme objavovali a pripomínali si, čo je a čo nie je chvála, akú moc má vďačnosť a za čo máme byť vďační, aké je srdce chvály, čo znamená uctievať v Duchu a v pravde, ako sa dá chválou bojovať, akými spôsobmi môžeme uctievať Boha, načo nám je telo a pohyb v modlitbe a ako žiť životný štýl chvály.

 Okrem tematických videí sa s nami o svoje skúsenosti s uctievaním Boha podelili ľudia z nášho spoločenstva a špeciálnym prvkom boli video piesne, v ktorých odznelo, ako tieto piesne vznikli, o čom hovoria a ako sa s nimi môžeme modliť. Videá prichádzali prostredníctvom e-mailov vždy v pondelok a vo štvrtok. Na každý týždeň boli vyhlásené aj konkrétne výzvy spojené s danou témou. Súčasťou “reštartu” boli opäť aj každodenné čítania Božieho slova podľa zostaveného rozpisu, ktorý si môžete stiahnuť a vytlačiť TU.

Ponúkame vám všetky videá, výzvy i rozpis čítaní Božieho slova, aby ste si aj vy mohli prejsť náš REŠTART s chválou - buď sami alebo so svojím spoločenstvom.

Naše srdce potrebuje Pána. Naše srdce tiež potrebuje Kráľa. Keď budeme Pána chváliť, bude kraľovať v našom živote. A preto REŠTARTUJ SVOJ ŽIVOT S CHVÁLOU!
 

 

1. týždeň

VIDEO: REŠTART s chválou | INŠPIRÁCIA #1: Čo je a čo nie je chvála /Mário Tomášik/

VÝZVA #1: Každé ráno skús začať tým, že Bohu povieš niečo pekné o ňom samom.

ČÍTANIA BIBLIE: Po: Hab 3  Ut: Iz 43  Str: Ef 2  Št: 1 Jn 4  Pi: Iz 53  So: Lk 10,1-24  Ne: Rim 5

 

 

2. týždeň

VIDEO: REŠTART s chválou | INŠPIRÁCIA #2: Vďačnosť /Martina Belejová/

VÝZVA #2: Každý deň venuj Bohu sedem ruží - vymenuj sedem konkrétnych vecí, za ktoré si mu vďačný.

ČÍTANIA BIBLIE: Po: 1 Sol 5,15-24  Ut: Rim 1,16-32  St: Flp 4,4-13  Štv: 1 Kor 10  Pi: Ž 10  So: Jób 1 a 42  Ne: Lk 17, 1-19

VIDEO: REŠTART s chválou | PRÍBEH #1: Moc vďačnosti /Soňa Jančíková/  

 

3. týždeň

VIDEO: REŠTART s chválou | INŠPIRÁCIA #3: Srdce chvály /Richard Štefák/

VÝZVA #3: Počas tohto týždňa nevyslovuj nikomu ani ničomu kritiku. Vymeň počas 7 dní svoju nespokojnosť za oslavu Boha.

ČÍTANIA BIBLIE: Po: Ž 32  Ut: Ž 33  St: 1 Jn 3  Štv: Ž 7  Pi: Ž 96  So: Ž 97  Ne:  Ž 148

VIDEO: REŠTART s chválou | PIESEŇ #2: Zalievaj ma láskou /Eva Hrešková/  

 

4. týždeň

VIDEO: REŠTART s chválou | INŠPIRÁCIA #4: Uctievanie v Duchu a v pravde /Michal Steiner a Eva Hrešková/

VÝZVA #4: Každý deň si "nacvičuj", že vychádzaš spod pohľadov ľudí a vstupuješ pod Boží pohľad. Počas modlitby si skús predstaviť Boha a hľadieť naňho, keď s ním hovoríš.

ČÍTANIA BIBLIE: Po: Jn 4,1-42  Ut: Jn 14  St: Sk 2,1-28  Štv: Rim 8  Pi: Rim 15,1-13  So: 1 Kor 2  Ne:  Ž 17

VIDEO: REŠTART s chválou | PIESEŇ #3: Srdce dokorán /Hudba a text: Martina Belejová, Eva Hrešková/

 

5. týždeň

VIDEO: REŠTART s chválou | INŠPIRÁCIA #5: Chvála ako zbraň /Michal Steiner/

VÝZVA #5: Ak príde problém, ťažkosť, skús najskôr Boha chváliť a vyvyšovať, nie hneď prosiť.

ČÍTANIA BIBLIE: Po: Sk 16,16-40  Ut: 2 Krn 20,1-30  Str: Ž 27  Št: Ž 40  Pi: Ž 84  So: Ef 5,6-20  Ne: Ex 17

VIDEO: REŠTART s chválou | PRÍBEH #2: Chvála má moc /Ján Beňo/

 

6. týždeň

VIDEO: REŠTART s chválou | INŠPIRÁCIA #6: Formy chvály /Martina Belejová/

VÝZVA #6: Do svojej osobnej modlitby skús vložiť chválu vlastnými slovami a skúšaj iné formy (tancom, hudbou, peniazmi, umením). Nájdi si čas a zúčastni sa aj spoločných chvál.

ČÍTANIA BIBLIE: Po: Zjv 4  Ut: Ž 95  Str: Ž 20  Št: Joz 6  Pi: Ž 63  So: Ž 100  Ne: Ž 150

VIDEO: REŠTART s chválou | PRÍBEH #3: Čo milujem na chválach /Diana Svetková/

 

7. týždeň

VIDEO: REŠTART s chválou | INŠPIRÁCIA #7: Tanec a pohyb vo chválach /Lenka Jamborová/

VÝZVA #7: Začni Boh chváliť pohybom, ďakuj za časti svojho tela, hýb nimi. Znázorni mu svoju lásku pohybom, modli sa, chváľ svojím telom. Zostávaj iba pod jeho milujúcim pohľadom a priprav sa na Baránkovu svadbu.

ČÍTANIA BIBLIE: Po: Ex 15,13-21  Ut: 2 Sam 6,14-23  Str: Jer 31,3-14  Št: Ž 149  Pi: Rim 12,1-2  So: 1 Krn 13,1-8  Ne: Zjv 19, 1-7

VIDEO: REŠTART s chválou | PIESEŇ #4: Nádej  /Hudba a text: Eva Hrešková/

 

8. týždeň

VIDEO: REŠTART s chválou | INŠPIRÁCIA #8: Chvála ako životný štýl /Michal Steiner/

VÝZVA #8: Počas tohto týždňa skús Bohu spísať vlastný žalm. Môžeš ho napísať naraz a potom sa ním cez týždeň modliť, alebo ho môžeš skladať postupne.

ČÍTANIA BIBLIE: Po: Ž 1  Ut: 2 Krn 5,1-14  Str: Ž 42  Št: Ž 111  Pi: Ž 30  So:  Ž 34  Ne:  Ž 139

VIDEO: REŠTART s chválou | PRÍBEH #4: Život chvály /Matej a Veronika Ridzoňovci/

 

VIDEO: REŠTART s chválou | PIESEŇ #5: Dobrý Pastier /Hudba a text: Eva Hrešková/

 

 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie