Kto sme

Sme spoločenstvo kresťanov, ktorým záleží na našej krajine a na tom, aby sa v našom národe rozvíjali pravé duchovné hodnoty. Spoznali sme Boha ako niekoho, s kým môže mať každý osobný a živý vzťah. Boh zmenil naše životy a preto túžime po tom, aby Ho ľudia spoznali a aby bola naša krajina premenená Božími hodnotami. Naša identita je v Katolíckej Cirkvi. Sme tiež otvorení bratom a sestrám z iných denominácií a jednou z vecí, ktorú chceme prinášať je spriatelenie kresťanov a odstránenie postoja neznášanlivosti.

Veríme, že Boh miluje všetkých ľudí bez rozdielu, chce aby bol každý spasený (1 Tim 2,4) a má moc meniť životy ľudí.


Pomáhame ľuďom rozvíjať sa.

Veríme, že Boh chce uzdravovať a záleží mu na celom človeku,
chce sa „dotýkať“ jeho života, myšlienok, emócií, vnútra, tela, minulosti...

Veríme, že Bohom premenení ľudia môžu pomôcť zmeniť celú krajinu.

 

tagcloud

Hodnoty

  •      Osobný  a vitálny vzťah s Ježišom (modlitba, Písmo, liturgia)
  •      Integrálna osobnosť (formácia, pastorácia, služba, rodinný život)
  •      Podávanie evanjelia relevantným spôsobom a svedectvo
  •      Vodcovstvo (služba a rozvoj druhých)
  •      Malé skupinky (zdieľanie viery, pomoc, rast)
  •      Chvála, uctievanie, príhovor

 

Božia láska
Pozrite si krátky film: „Cítila som, že sa na mňa pozerá Boh." - to je moment, od ktorého sa život Nelky začal meniť.


 

 
autor
Pán miluje, keď s ním kráčaš po ceste, ktorú ti vybral.
 
autor
Tak ako ty nesieš Jeho hodnoty vo svojom živote, vo svojej práci, tak ich nesieme my v politike, ktorá je teraz našou ..
 
autor
Kým plávate s hlavou nad hladinou, je to krásny pohľad, ale to čo vás čaká pod hladinou je často ešte krásnejšie.
 
 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

9.90 €
7.92 €

8.90 €
7.57 €

 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 03 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie