Centrum pre rodinu Sigord - Formácia pre službu v rómskych komunitách

V pondelok a utorok 15. 1. - 16. 1. 2018 sme s naším vedúcim Máriom Tomášikom cestovali na ďaleký východ slúžiť lídrom slúžiacim rómskym komunitám. Účastníkmi boli kňazi, bohoslovci a laici, ktorí sa venujú pastorácii rómov. Témami, ktorými sme ich sprevádzali, boli Návyky slúžiaceho lídra - jeho priority, zameranie a spôsob života. Ďalšou témou bol Duchovný boj, kde išlo najmä o prepojenie duchovnej a praktickej stránky služby rómom - ako nájsť korene (ne)úspechov v službe, ako sa duchovne pripravovať na službu a pod. Poslednou témou bola Ako budovať cirkev z malých spoločenstiev, kde sme vysvetľovali princípy (ne)fungovania malých skupiniek a spoločenstiev. Po poslednej téme sme ešte dali účastníkom priestor na otázky a na záver sme sa spolu s nimi modlili za požehnanie služby v rómskych komunitách. Atmosféra na celom stretnutí bola veľmi priateľská a všetci účastníci so záujmom a zápalom počúvali a reagovali na vysvetľované témy. Spiatočná cesta nám aj vďaka snehovej kalamite trvala dvojnásobok času, ale aspoň sme mali viac priestoru na modlitbu za všetko, čo nám len napadlo. :)

Maťa Belejová


foto: romskamisia.sk

 
autor
Pán miluje, keď s ním kráčaš po ceste, ktorú ti vybral.
 
autor
Tak ako ty nesieš Jeho hodnoty vo svojom živote, vo svojej práci, tak ich nesieme my v politike, ktorá je teraz našou ..
 
autor
Kým plávate s hlavou nad hladinou, je to krásny pohľad, ale to čo vás čaká pod hladinou je často ešte krásnejšie.
 
 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

9.90 €
7.92 €

8.90 €
7.57 €

 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 03 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie