O nikdy nekončiacich Turícach v Trnave

Vedúci nášho Spoločenstva, Mário Tomášik, bol pozvaný prednášať na otvorenom modlitebnom stretnutí tt.chvály,  ktoré organizujú spoločenstvá z Trnavy. Podujatie sa konalo v Jezuitskom kostole v Trnave 5. 6. 2017.

Z nášho spoločenstva prišiel štvorčlenný tím. Stretnutie začalo modlitbou chvál, ktorú viedol Marek Novotný. Vyzval do hladu a smädu po Duchu Svätom, aby sme ho naozaj chceli opäť zažiť a prijať. 

V tomto očakávaní pokračoval aj Mário Tomášik vo svojej prednáške na tému „Turíce nikdy nekončia“. Pripomenul, že Turíce sú sviatkom radosti a vďaky, keď za Ježišových čias práve v tieto dni prinášal izraelský národ každý rok Bohu obetu a vďaku za úrodu. Povzbudil stále túžiť po Duchu Svätom, aby skúsenosť jeho dotyku nebola ojedinelá dávna udalosť pri našom obrátení, ale aby to bol každodenný vzťah. Naplnení Božím Duchom môžeme byť prirodzenými svedkami o Božej radosti a prítomnosti. 

Po prednáške nasledovali modlitby za prijatie Ducha Svätého. Aj členovia nášho tímu sa pridali k dvojiciam a trojiciam, ku ktorým pristupovali ľudia po modlitbu a modlili sa asi za 15 - 20 ľudí. Bolo to pre nás veľkou radosťou a povzbudením. Sme vďační Duchu Svätému, že na tomto stretnutí konal a že sme mohli byť aj my pri tom. 


 
autor
Ja osobne začínam vynechávať slovo modlitba zo svojho slovníka. Zdá sa mi, že pod týmto slovom si väčšina kresťanov ..
 
autor
Posledné mesiace boli či už pre vládu alebo parlament veľmi hektické. Zavraždením novinára Janka Kuciaka a jeho ..
 
autor
Pán miluje, keď s ním kráčaš po ceste, ktorú ti vybral.
 
 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie