Aj naše spoločenstvo na kolokviu o nových komunitách v Katolíckej cirkvi

V priestoroch seminára v Badíne sa 10. 5. 2017 uskutočnilo kolokvium pod názvom "Nové komunity v Katolíckej cirkvi: Nad dokumentom Iuvenescit Ecclesia", zorganizované Generálnym sekretariátom Konferencie biskupov Slovenska. Impulzom pre vznik podujatia bol list Kongregácie pre náuku viery, zaslaný v roku 2016 biskupom Katolíckej cirkvi - o vzťahu medzi hierarchickými a charizmatickými darmi pre život a poslanie Cirkvi. Vyše 60 účastníkov, vrátane siedmich biskupov, diskutovalo o aktuálnej situácii v oblasti nových spoločenstiev a hnutí rozvíjajúcich na Slovensku.

"Je prirodzené a ľudské, že v istých situáciách vznikajú aj napätia, že prichádzajú otázky, ktoré treba riešiť," povedal na úvod kolokvia žilinský biskup Tomáš Galis, predseda rady KBS pre mládež a univerzity. "Aj preto sa dnes stretávame. Nielen kvôli tomu, aby sme si pohovorili o zaujímavých dokumentoch a teologických vyjadreniach, ale najmä preto, čo z nich pre nás konkrétne vyplýva: potreba vzájomného načúvania, otvoreného vyjadrenia problémov, pripomenutia a ujasnenia spoločných zásad, na základe ktorých možno lepšie spolupracovať. Sme nositeľmi rôznych darov, za ktoré treba byť úprimne vďační. A je našou úlohou čo najlepšie, vo vzájomnej harmónii, ich sprostredkovať svetu," zdôraznil biskup Galis.

V úvode dopoludňajšieho bloku Ondrej Chrvala predstavil dokumenty Katolíckej cirkvi o nových komunitách a následne Anton Ziolkovský hovoril o základných charakteristikách premeny kultúry v 20. storočí. V druhej časti nasledoval príspevok Juraja Ďurneka na tému nová evanjelizácia a po ňom prezentácia Jána Buca o nových komunitách na Slovensku po roku 1989.

Popoludňajší blok obsahoval predstavenie štyroch príkladov existujúcich evanjelizačných projektov, rozvíjaných rôznymi typmi spoločenstiev. Mário Tomášik predstavil Spoločenstvo pri Dóme svätého Martina v Bratislave, Július Slovák a Dominik Markoš spoločenstvo vo farnosti Sliač. Eduard Filo hovoril o združení spoločenstiev Považie a Jozef Mihok o spoločenstve Šekinah v Banskej Bystrici-Radvani.

Po diskusnej časti záverečné príhovory predniesli Richard Vašečka, vedúci spoločenstva Nový Jeruzalem, a arcibiskup Stanislav Zvolenský, predseda KBS. Kolokvium vyvrcholilo slávením svätej omše.

Prevzaté z TK KBS, krátené, titulok red.
Foto: Martin Mičko


 
autor
Pán miluje, keď s ním kráčaš po ceste, ktorú ti vybral.
 
autor
Tak ako ty nesieš Jeho hodnoty vo svojom živote, vo svojej práci, tak ich nesieme my v politike, ktorá je teraz našou ..
 
autor
Kým plávate s hlavou nad hladinou, je to krásny pohľad, ale to čo vás čaká pod hladinou je často ešte krásnejšie.
 
 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

9.90 €
7.92 €

8.90 €
7.57 €

 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 03 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie