Report z výjazdu v Sliači
 
V nedeľu 19. 3. 2017 sme sa s chválovým tímom a ďalšími siedmimi pomocníkmi modlitebníkmi vybrali k našim veľmi dobrým priateľom do Spoločenstva SP na ich otvorené stretko, povzbudiť ich modlitbou a slovom. 
Po úvodnom zvítaní sa a predstavení nasledoval blok modlitby chvál, do ktorého príhovornou modlitbou a vnímaniami vstupovali domáci aj naši. Potom nasledovalo video od Mária Tomášika, ktorý mal pôvodne prísť a kázať, ale kvôli zahraničnej ceste to nestihol. Slovo potom dokončila Evka a uzavrela ho modlitbou. Na záver odzneli ešte oznamy pre domácich a modlitby a žehnanie ľuďom.
Po úplnom ukončení celého večera sme ešte s tímom hodnotili večer v miestnej kaviarni Dolinka, kde sme skonštatovali, že to bol veľmi požehnaný večer s našimi bratmi a sestrami z rodiny. :)

Ďakujeme veľmi za pozvanie a žehnáme ďalší rozvoj celému Spoločenstvu SP.

Za chválový tím
Maťa
 

 
autor
Pán miluje, keď s ním kráčaš po ceste, ktorú ti vybral.
 
autor
Tak ako ty nesieš Jeho hodnoty vo svojom živote, vo svojej práci, tak ich nesieme my v politike, ktorá je teraz našou ..
 
autor
Kým plávate s hlavou nad hladinou, je to krásny pohľad, ale to čo vás čaká pod hladinou je často ešte krásnejšie.
 
 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

9.90 €
7.92 €

8.90 €
7.57 €

 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 03 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie