Komunitné centrum Diecéznej charity Nitra

V príprave septembrovej konferencie nášho spoločenstva sme sa rozhodli, že nechceme byť len v pozícii prijímania dobrých vecí od Boha, ale že chceme tento spoločný čas a priestor využiť aj pre požehnanie druhých. A tak sme sa rozhodli, že v rámci konferencie zorganizujeme praktickú zbierku potravín - cukru - pre rodiny utečencov, ktorí sa integrujú do života v Nitre a okolí. Na konferencii sa podarilo vyzbierať vyše 100 kg cukru, ktorý sme boli osobne odovzdať v komunitnom centre v priestoroch nitrianskej charity. Bol to veľmi vzácny čas stretnutia s pracovníčkou, ktorá má tieto rodiny na starosti, ako aj stretnutie s vedúcim komunitného centra Michelom. Počuli sme viacero príbehov o tom, ako tieto rodiny museli v priebehu pár hodín opustiť svoje domovy a zanechať všetko. Osobne si to do veľkej miery vôbec nevieme predstaviť, no môžeme im byť nablízku a pomáhať im začleniť sa do ich nového domova.
Ďakujeme za túto príležitosť, aj za vzácnu skúsenosť.

za vodcovský tím
Maťa Belejová


 
autor
Pán miluje, keď s ním kráčaš po ceste, ktorú ti vybral.
 
autor
Tak ako ty nesieš Jeho hodnoty vo svojom živote, vo svojej práci, tak ich nesieme my v politike, ktorá je teraz našou ..
 
autor
Kým plávate s hlavou nad hladinou, je to krásny pohľad, ale to čo vás čaká pod hladinou je často ešte krásnejšie.
 
 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

9.90 €
7.92 €

8.90 €
7.57 €

 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 03 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie