Podpora

Služba, ktorú robíme, predbieha naše materiálne, technické aj finančné možnosti, ale veríme, že Boh svoje dielo nielen plánuje, ale aj zabezpečuje. Všetko, čo robíme, zvládame aj vďaka vám. Vďaka vašim modlitbám, finančnej, dobrovoľníckej, či inej pomoci.

Ak Vás zaujalo to, čo robíme a chceli by ste nám pomôcť, kontaktujte nás.


Buďte ešte viac súčasťou našej služby - staňte sa našimi podporovateľmi

Ponúkame Vám možnosť byť ešte viac súčasťou toho, čo s Božou pomocou robíme. Príspevkom na našu činnosť sa stanete kľúčovou súčasťou našej služby a pomôžete nám v tom, aby Boh mohol konať cez nás ešte viac.

Tiež budeme veľmi vďační za Vašu pravidelnú podporu akoukoľvek čiastkou. Vďaka pravidelným podporovateľom môžeme systematicky plánovať a dlhodobo rozvíjať našu činnosť a službu.

Vaše dary posielajte, prosím, na číslo účtu: SK57 1100 0000 0026 6147 5002 (Tatra Banka), alebo priamo tu cez portál Darujme.sk.

Príspevky na časopis NAHLAS posielajte na účet číslo SK12 1100 0000 0026 6147 5133 (Tatra Banka).

Naša činnosť je z väčšej časti hradená práve darmi našich podporovateľov. Chceme Vás uistiť, že Vaše peniaze využijeme len pre Božie dielo. Veľmi si ceníme Vašu priazeň a podporu.


Darcovská SMS-ka

Ďalšou formou podpory našej služby je dar pomocou darcovskej SMS-ky. Stačí poslať SMS správu v tvare: DMS MARTINDOM (DMS medzera MARTINDOM) na číslo 877.Darcovská SMS správa je správa, ktorú nám môžete poslať a ktorá je spoplatnená sumou 2 Eur. Obdarovaný, teda naše Spoločenstvo, dostane 96 % ceny z každej darcovskej SMS správy. Darca, ktorý chce podporiť dobrú vec, musí poslať SMS správu v tvare DMS MARTINDOM (DMS medzera MARTINDOM) na číslo 877 spoplatnenú bežnou cenníkovou cenou operátora.
Mobilní operátori odvádzajú 100% z každej darcovskej SMS správy.
Ak zákazník pošle SMS správu v nesprávnom tvare, obdrží hlásenie s upozornením, že zadal nesprávny text. Darcovská SMS správa mu účtovaná nebude.

 Viac informácií o mechanizme DMS nájdete na www.donorsforum.sk. Podiel prevádzaný na účet zbierky je 96% z každej DMS, t. j. 1,92 eura. Zvyšné 4% (0,08 Eur) využíva Fórum donorov na zaistenie prevádzky (náklady technického providera a administrácia projektu v rámci FD). Zbierka č. 000-2015-033706 je povolená MV SR a je realizovaná prostredníctvom DMS systému, ktorý spravuje Fórum donorov.

 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

9.90 €
7.92 €

8.90 €
7.57 €

 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 03 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie