Kvetný víkend v Žiline

V sobotu 19. 3. 2016 sme sa s chválovým tímom a priateľmi vybrali do Žiliny viesť v modlitbe cca 200 mladých ľudí, ktorí sa zúčastnili na kvetnom víkende žilinskej diecézy. Už cestou tam sme mali v aute skvelý čas modlitby a zdieľania a veľmi sme sa tešili na čas s našimi priateľmi v Žiline. V kaplnke Cirkevného gymnázia sv. Františka z Assisi už na nás čakalo prijatie, technická podpora a skvelá starostlivosť domácich organizátorov. O to ľahšie sa vstupovalo spolu s nimi a ďalšími mladýi do spoločnej modlitby. V modlitbe sme vnímali ľahkosť a jednotu nielen v tíme, ale celkovo so všetkými účastníkmi, čo bolo aj našou veľkou túžbou, aby to nebol čas nejakej prezentácie toho, "čo dokážeme", ale aby sme ako jeden ľud strávili čas v Božej prítomnosti. Aj pre náš tím to bol veľmi vzácny čas. Po skončení chvál program kvetného víkendu pokračoval ďalej, no my sme sa v neskorších večerných hodinách pobrali naspäť do Bratislavy. Cestou domov sme sa ešte opäť zdieľali a modlili a boli sme veľmi vďační za túto skúsenosť. Po cca týždni nám domáci organizátori poslali spätnú väzbu od účastníkov na čas chvál a reakcie mladých boli veľmi pozitívne, čo nás veľmi potešilo a povzbudilo do ďalšej služby.
Ďakujeme Pánovi za povolanie, ochranu a vedenie a organizátorom za pozvanie a starostlivosť.

za chválový tím
Maťa Belejová

 
autor
Pán miluje, keď s ním kráčaš po ceste, ktorú ti vybral.
 
autor
Tak ako ty nesieš Jeho hodnoty vo svojom živote, vo svojej práci, tak ich nesieme my v politike, ktorá je teraz našou ..
 
autor
Kým plávate s hlavou nad hladinou, je to krásny pohľad, ale to čo vás čaká pod hladinou je často ešte krásnejšie.
 
 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

9.90 €
7.92 €

8.90 €
7.57 €

 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 03 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie