Výjazd do Rumunska

V prvý októbrový pondelok dňa 5. 10. 2015 o 8.00 hodine ráno sa zišiel náš 8 členný tím, aby sme vyrazili k našim bratom Slovákom žijúcim v Rumunsku povzbudiť ich vo viere v živého Ježiša a národnej identite. Náš výjazd sa uskutočnil v rámci projektu " Pozdvihnutie národného povedomia Slovákov v Rumunsku" realizovaného v spolupráci s Úradom pre zahraničných Slovákov.

Počas intenzívnych 3 dní sme mali možnosť tráviť čas s tamojšími kňazmi, samotnými obyvateľmi slovenských dedín, ale aj so študentmi slovenského gymnázia v Bodonoši a so študentkami stredných a vysokých škôl v blízkom a významnom meste Oradea. Ešte pred našou návštevou sme krajanom poslali výťažok vianočnej zbierky v sume 1800 EUR. Tento dar bol použitý ako príspevok na dopravu pre slovenské deti dochádzajúce do Bodonoša z okolitých dediniek. Pani riaditeľka a deti ďakujú všetkým vám, ktorí ste ich podporili finančným darom.

Cieľom nášho výjazdu bolo priblíženie sa tamojším Slovákom, spoznať podmienky, v ktorých žijú, odhaliť ich potreby a povzbudiť ich vo viere. Mnohí z nich totiž odchádzajú zo svojho domova na Slovensko alebo do Čiech za lepšími životnými podmienkami, často sa potom stáva, že starší obyvatelia zostávajú doma sami bez detí alebo bez svojich blízkych.

Čo nás na tých ľuďoch prekvapilo, bolo ich otvorené srdce prijať to, čo im ponúkame. Slovom ich povzbudili Mário Tomášik a Sonička Jančíková. Najsilnejšie odzneli témy ako identita, vzťahy v rodine a potreba modlitby a vytrvalosti v príhovornej modlitbe. Všetky tieto témy boli popretkávané našimi osobnými svedectvami a piesňami chvál.

Veľmi sme si vychutnali pohostinnosť pána farára Augustína z Novej Huty, u ktorého sme mali zabezpečené ubytovanie. Ako bonus nás k tomu ešte zabával svojimi historkami zo života farnosti, na ktorých sme sa nasmiali.

Myslím, že môžem za každého z nášho tímu povedať, že sme sa cítili týmto výjazdom a najmä ľuďmi, ktorých sme tam stretli, požehnaní.

Za účastnícky tím Marynka Špesová.


 
autor
Pán miluje, keď s ním kráčaš po ceste, ktorú ti vybral.
 
autor
Tak ako ty nesieš Jeho hodnoty vo svojom živote, vo svojej práci, tak ich nesieme my v politike, ktorá je teraz našou ..
 
autor
Kým plávate s hlavou nad hladinou, je to krásny pohľad, ale to čo vás čaká pod hladinou je často ešte krásnejšie.
 
 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

9.90 €
7.92 €

8.90 €
7.57 €

 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 03 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie