Text

  TÉMY

Duchovný rast
  Duchovný rast

Duch Svätý
  Duch Svätý

Identita
  Identita

Modlitba a Božie slovo 
  Modlitba a Božie slovo

Rodina
  Rodina

Spoločenstvo
  Spoločenstvo

Spoločnosť
  Spoločnosť

Vodcovstvo
  Vodcovstvo

Vzťahy
  Vzťahy

Birmovanci
  Birmovanci
    KURZY

Duchovný boj
  Duchovný boj

Milosť
  Milosť

O Božom vedení
  O Božom vedení

Potreby ovečiek 
  Potreby ovečiek

Pre pastierov
  Pre pastierov

Vedenie skupiniek
  Vedenie skupiniek

Vedenie skupiniek - výťah
  Vedenie skupiniek - výťah


 


 


Podarilo sa nám zoradiť veľké množstvo našich prednášok. Pri ich štúdiu vám želáme veľa rastu do Pánovej zrelosti, múdrosti a poznania.

Chceme vás tiež upozorniť, že mnohé kategórie obsahujú prednášky, ktoré sú súčasťou kurzov nášho spoločenstva. Väčšinou sú označené číslami (napr. Milosť 10 - znamená 10. prednáška z kurzu Milosť a pod.). Treba ich preto čítať v kontexte týchto kurzov.

Niektoré prednášky nájdete aj vo viacerých kategóriách, podľa vhodnosti obsahu.

POZOR!

Prednášky sú určené pre duchovnú potrebu spoločenstiev, alebo duchovný rast jednotlivcov. Je zakázaný ich predaj, používanie pre komerčné účely a iné nedovolené šírenie. V prípade nejasností sa obráťte na nás. Radi Vám poradíme.

Texty neprešli jazykovou úpravou ani korektúrou.

 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie