Konferencia SPAY 

Členovia nášho spoločenstva účinkovali 23. 4. 2015 na vedeckej odbornej konferencii SPAY (Social Pathology Among Youth), ktorú organizovala Vysoká škola sv. Alžbety spolu s Paneurópskou univerzitou v Bratislave. Konferencia mala hlavnú tému patologické a negatívne javy vyskytujúce sa u dnešnej mládeže. Asi prvý krát sme na vedeckej a odbornej pôde hovorili o Bohu a svedčili o tom, ako dokáže zázračne riešiť aj vážne sociálne a patologické prípady.

Na konferencii sme mali náš stánok, v ktorom sme hovorili o našom spoločenstve a ponúkali letáčiky, knižky, milé slovo a povzbudenie J. Stánok sme mali strategicky rozložený pri káve a koláčikoch a snažili sme sa k ľuďom priblížiť a povzbudiť ich vo viere. Mali sme tu pár dobrých rozhovorov a väčšinou sme pozývali ľudí na Stredu a hovorili sme im o našom spoločenstve.

Okrem stánku sa traja naši členovia zúčastnili workshopu a následnej panelovej diskusie. Vďaka mnohým modlitbám dopadol tento workshop veľmi dobre. Diskusia sa z našej strany niesla asi v tom zmysle, že je jedno aká je otázka, aj tak to vždy skončí pri osobnom svedectve Božieho dotyku a obrátenia J. Martin hovoril o tom, ako ho Boh zázračne vyliečil, keď sa dal pokrstiť a Michal zakomponoval okrem osobného svedectva aj takú minivýzvu, aby ľudia začali hovoriť s Bohom osobne už dnes. Naša Jarka zas okrem moderovania hovorila o tom, ako bola na misiách v Afrike. Veľmi dobre hovorili aj bratia kňazi, ktorí pracujú s mládežou a jeden z nich robil exorcistu.

Nech je chvála Pánovi že to cele tak dobre vyskladal a riadil. Nakoniec prišiel za nami aj hlavný organizátor a hovoril, že má veľmi pozitívne ohlasy na workshop, že študenti za ním chodili a hovorili, že si veľa odniesli a že im to veľa dalo.

Chvála Pánovi za všetko. Chvála mu za to, že sme tam mohli byť.

Michal Svetko


 
autor
Pán miluje, keď s ním kráčaš po ceste, ktorú ti vybral.
 
autor
Tak ako ty nesieš Jeho hodnoty vo svojom živote, vo svojej práci, tak ich nesieme my v politike, ktorá je teraz našou ..
 
autor
Kým plávate s hlavou nad hladinou, je to krásny pohľad, ale to čo vás čaká pod hladinou je často ešte krásnejšie.
 
 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

9.90 €
7.92 €

8.90 €
7.57 €

 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 03 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie