Víkvetfest

V nedeľu skoro ráno (keďže sa čas posúval dopredu:) sme mali s chválovým tímom tú česť viesť chvály ako úvodnú časť programu Víkvetfestu - kvetný víkend pre mládež z bratislavskej arcidiecézy. V pivnici u Františkánov sme mohli spolu s mladými chváliť a vyvyšovať nášho dobrého Boha. Chvály vyvrcholili adoráciou pred vyloženou sviatosťou a prosbami za nás, našich blízkych i celú našu krajinu. Program potom pokračoval omšou, obedom, diskusiou s biskupmi a hudobným programom na námestí.
Bol to pre nás veľmi požehnaný čas služby a zároveň duchovného načerpania. Úplne skvelé tiež bolo, že v to ráno neslúžil iba chválový tím, ale aj mnoho dobrovoľníkov z nášho spoločenstva, ktorí na seba prevzali úlohu príhovorcov a modlitebníkov, a tým nám tvorili skvelú duchovnú základňu.

Ďakujeme Pánovi za skvelý čas, organizátorom za pozvanie a naším členom za perfektný support.

za chválový tím
Maťa Belejová


 
autor
Pán miluje, keď s ním kráčaš po ceste, ktorú ti vybral.
 
autor
Tak ako ty nesieš Jeho hodnoty vo svojom živote, vo svojej práci, tak ich nesieme my v politike, ktorá je teraz našou ..
 
autor
Kým plávate s hlavou nad hladinou, je to krásny pohľad, ale to čo vás čaká pod hladinou je často ešte krásnejšie.
 
 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

9.90 €
7.92 €

8.90 €
7.57 €

 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 03 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie