Predvyplnené Vyhlásenie o poukázaní sumy si môžete prevziať >>TU<<.

Editovateľné vyhlásenie vo formáte RTF stiahnete >> TU <<.

Sme Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina. Žijeme vieru ako osobný vzťah s Bohom. Kamkoľvek ideme, povzbudzujeme ľudí k životu v plnosti a radosti. Záleží nám na tom, aby sa v našom národe rozvíjali pravé duchovné hodnoty.


Čo nás čaká v roku 2015?


Stručný postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov:

 1   Zamestnancom, ktorí požiadali zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania na daň z príjmov, vystaví zamestnávateľ tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane".
 2   Vypíšte „Vyhlásenie" (do tlačiva vyplňte naše identifikačné údaje alebo si stiahnite vyplnené tlačivo na www.martindom.sk ) o poukázaní 2 %.
 3   Na daňový úrad doručte do 30. 4. 2015 „Vyhlásenie" spolu s „Potvrdením o zaplatení dane".

Fyzické osoby, ktoré si samy podávajú daňové priznanie, a právnické osoby
uvádzajú prijímateľa 2% priamo do daňového priznania.

Viac informácií o poukázaní 2% na stránke www.rozhodni.sk.


Meno: Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Sídlo: Kapitulská 9, 811 01 Bratislava
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 360 66 834
Bankové spojenie: Tatra banka,
č. účtu: 2661475002/1100

 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie