Semináre

Drahí priatelia!

Vydali sme sa na dobrodružnú cestu rastu a multiplikácie učeníkov v našom Spoločenstve. Milovať Krista, žiť tak ako On povedal a odovzdať tento životný štýl ostatným je skutočná výzva! Nepochybujeme, že je to výzva aj pre nás. Koncept seminárov, ktorý vám predkladáme, je jeden z prostriedkov, ktoré k tomu môžu dopomôcť.

Semináre sú dobrovoľné. Nikto nebude nikoho nútiť sa ich zúčastňovať. Rast je dobrovoľná záležitosť. Predstavte si záhradníka, ktorý by dohováral a presviedčal jabloň, aby rástla. Našou úlohou ako božích spolupracovníkov je vytvárať dobré a motivačné prostredie na váš rast.

Duchovný rast = zrelosť + multiplikácia
Boh spolupracuje s človekom na duchovnom zrode novej generácie kresťanov

Podľa nás by mali v duchovnom živote kresťana nastať štyri fázy duchovného rastu. Tieto sú určené pre každého kresťana. Cyklus je uzavretý až vtedy, keď sa v živote kresťana dostaví plodnosť, teda multiplikácia. Inak povedané, ak je schopný odovzdať vieru ďalej, nielen ju prežívať.
Semináre Kurz základov kresťana a Božie zdroje pre život sú otvorené pre všetkých ľudí, členov aj nečlenov Spoločenstva pri Dóme sv. Martina. Ostatné semináre sú určené len pre členov. Nečlenom je na každom seminári odporučené stať sa členom nášho spoločenstva a mať malú skupinku v prostredí nášho spoločenstva. Každý záujemca o členstvo bude môcť absolvovať nezáväzný vstupný seminár o hodnotách, víziách a cieľoch nášho spoločenstva. Vstupné semináre sa konajú približne 3-4 krát do roka. Termín je vždy ohlásený na Strede a na našej webke.

Charakteristiku jednotlivých seminárov nájdete v menu vľavo. Vyberte si seminár, ktorý potrebujete a prihláste sa naň.

Vaše otázky ku kurzom zodpovedia vedúci vašich stretiek, ak ste členovia spoločenstva. Ak nie ste ešte členmi Spoločenstva pri Dóme sv. Martina a máte otázky, tak píšte na infocentrum@martindom.sk.

Veríme, že s Božou pomocou sa nám všetkým podarí naplniť cieľ, ktorý Boh určil svojej Cirkvi.

Ef 4,11-14
On (Ježiš) ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, kým nedospejeme všetci k jednote viery a poznania Božieho Syna, k zrelosti muža, k miere plného Kristovho veku, aby sme už neboli malými deťmi, ktorými sem-tam hádže a zmieta hocijaký vietor klamlivého ľudského učenia, ktorý podvodne strháva do bludu.

 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie