ENC report

V dňoch 15. - 18. novembra 2012 sme mali tú česť zúčastniť sa konferencie ENC (European Network of Communities) v Poľskej Gore sw. Anny. Hlavnou témou konferencie bola „Komunita a Božie kráľovstvo" a hlavným rečníkom konferencie bol Marcel Rebiai, vedúci „Komunity zmierenia" v Jeruzaleme. Počas štyroch konferenčných dní sme mali možnosť zažiť si skutočnú rodinnú komunitu bez ohľadu na jazyk či krajinu pôvodu. Marcel vo svojich prednáškach zdôrazňoval kľúčové veci v živote kresťanov - identita Božích detí a spoločenstvo. Možno sa tieto témy zdajú už „otrepané" a nudné, no predstavujú stále základné piliere kresťanského života a bez pochopenia týchto základov nemôžeme čakať, že sa udejú veľké veci. Celková atmosféra konferencie bola veľmi príjemná a časový harmonogram dovoľoval, resp. povzbudzoval účastníkov k budovaniu vzťahov, čo sme veľmi radi využili. Workshopy, ktoré sme mali možnosť absolvovať, boli zamerané na témy ako Izrael, Islam, Motivácia a Prorokovanie. Zažili sme tiež kvalitný čas modlitieb a príhovorov za jednotlivé krajiny, žehnali si navzájom dobré veci od Pána a zjednocovali sme sa v uctievaní. Sobotný večer bol už tradične v znamení slávenia spoločnej večere v duchu židovských zvykov, po ktorej nasledovala zábavná časť, ktorou nás tento rok sprevádzali naši švajčiarski súrodenci. Nedeľný program začal spoločnou sv. omšou, po ktorej sme mali možnosť spoznať nových členov rady ENC, ako aj nové členské spoločenstvá ENC. V dopoludňajšom programe bol ešte čas mocných modlitieb a žehnaní si.

Veľká vďaka Pánovi za tento čas.

 
autor
Ja osobne začínam vynechávať slovo modlitba zo svojho slovníka. Zdá sa mi, že pod týmto slovom si väčšina kresťanov ..
 
autor
Posledné mesiace boli či už pre vládu alebo parlament veľmi hektické. Zavraždením novinára Janka Kuciaka a jeho ..
 
autor
Pán miluje, keď s ním kráčaš po ceste, ktorú ti vybral.
 
 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

10.90 €
8.72 €

9.90 €
7.92 €


 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 04 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie