Partneri 

Eben ezer - komunita spoločenstiev rodín aj slobodných.

Farnosť Prievaly - rímskokatolícka farnosť sv. Michala archanjela

Godzone - je to pozvánka od Otca, ktorý volá svoje deti domov, do Božej zóny. Túžime, aby Godzone bol projektom nás všetkých. Veríme, že môžeme tvoriť Božiu zónu v našom okolí, v našich školách, mestách a spoločenstvách a práve tam žiť praktické kresťanstvo.

Christallinus - gospelová kapela.

Christian Project Support, s.r.o.

Christian - Ponúkame služby v oblasti desktop publishing, zhotovujeme vizitky, oznámenia, letáky, knihy a pripravujeme sadzbu pre tlač. To všetko v dobrej kvalite za primerané ceny.

Maják Košice - kresťanské spoločenstvo v rámci Katolíckej obnovy v Duchu Svätom pôsobiace na internátoch Jedlíkova v spolupráci s Univerzitným pastoračným centrom v Košiciach.

Mládež pre Krista -
občianske združenie, registrované od roku 1995. Nevytvárame vlastné spoločenstvo členov, ide nám o rozvoj osobnosti mladých ľudí a ich služby v kresťanských spoločenstvách, do ktorých patria.

Moja komunita - komunitný a sociálny portál pre farnosti, komunity, zbory, spoločenstvá alebo jednotlivcov.

Nový Jeruzalem - spoločenstvo veriacich kresťanov laikov, ktorí rozvíjajú svoje kresťanské povolanie vo svete: nasledovať Pána Ježiša Krista ako jeho učeníci a naplno žiť podľa jeho Ducha a slova v podmienkach bežného života.

Rišo Čanaky - gospelový spevák. "Boh má východisko pre každé blúdenie a neistotu. Nerozhoduje vek ani množstvo hriechov. Stačí len tvoje rozhodnutie a môže sa zmeniť aj tvoj život. Rozhodnúť sa môžeš aj dnes. Zajtrajšok je príliš neistý."

Spoločenstvo novej evanjelizácie - spoločenstvo z Dolného Kubína.

Spoločenstvo SP - naša služba zahŕňa evanjelizačné programy, otvorené modlitbové stretnutia, vedenie chvál, vyučovania, vedenie birmovancov, scénické tance, evanjelizačné koncerty, pravidelnú formáciu mládeže v malých skupinkách, duchovné víkendy a pod.

UPC Bratislava - Univerzitné pastoračné centrum v Bratislave.

YWAM - Mládež s misiou. Medzinárodné dobrovoľnícke hnutie kresťanov.

 ZKSM -
Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže.

Ďakujeme všetkým našim spolupracovníkom a partnerom.

 
Tipy VER.sk
6.90 €
5.52 €

9.90 €
7.92 €

9.90 €
7.92 €

8.90 €
7.57 €

 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 03 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie