autor
Martina Belejová
vyštudovaná ekonómka, hudobníčka a ešte všeličo iné :)
Bloguje od : 20.10.2011
Úroveň
5
Dotyk vs. premena
Život "obrátených/prebudených" kresťanov väčšinou začína nejakou skúsenosťou s Božou láskou, často to nazývame Boží dotyk. Je to výnimočný čas/moment, kedy do života človeka zrazu vstúpi niečo nové - nádej, láska, prijatie, sloboda, pokoj, radosť, zmysel života.... Život sa začne uberať iným alebo minimálne novým smerom. Akoby všetko vyzerá inak - lepšie, krajšie, nádejnejšie. Toto obdobie je často sprevádzané niečím špeciálne dobrým, niekedy dokonca aj zázrakmi (uzdravenie, oslobodenie od závislostí, obnovenie vzťahov...).

V živote však prichádza aj čas, kedy to až tak "ružovo" nevyzerá. Veci sa nedaria, nevyhovujú nám, život ide ťažko..... sme akoby na púšti. To je však len jeden pohľad na vec. V podstate je toto obdobie veľmi potrebné a dokonca dôležitejšie, ako samotný dotyk. Je to totiž ďalší krok vpred - premena. Premena ale neprichádza len tak "sama od seba". Premena vyžaduje niečo aj z našej strany. Je súčasťou procesu rastu a dozrievania. Apoštol Pavol to prirovnáva k vývoju človeka, kedy dieťa prechádza od mlieka k tuhej strave (Hebr 5). Premena od nás žiada rozhodnutia, prácu, disciplínu, vernosť, pokoru, obetu. A to sa nám až tak nepáči. Sme radi, keď sa nás Boh dotýka, a keď veci "idú samé". Je nám však ťažšie vstupovať do ďalšej úrovne vzťahu s Bohom, ktorá od nás vyžaduje platiť cenu a spôsobuje zmenu. Myslím, že my ľudia máme prirodzený sklon k túžbe po ľahkosti, aby sa nám všetko darilo, aby sme boli spokojní, aby sme sa veľmi nemuseli namáhať. Ale Božie slovo nám k tomuto hovorí: "...moje myšlienky nie sú vaše myšlienky a vaše cesty nie sú moje cesty..." (Iz 55,8). Ťažko sa nám "pracuje" na svojej viere, dokonca si to vieme často aj všelijako biblicky zdôvodniť (milosť je predsa zadarmo a pod.), ale Biblia tiež hovorí: "Kto nechce pracovať, nech ani neje." (2 Sol 3, 10).

Vidíme na sebe premenu? Premenu, ktorá nás niečo stála, za ktorú sme museli zaplatiť cenu (disciplína, snaha, vernosť, sebazaprenie...)? Niekedy túžime po premene, no nie seba, ale nášho okolia, našich okolností, namiesto premeny nášho srdca čakáme premenu všetkého ostatného, a dokonca sa za to často modlíme a potom sme sklamaní, že sa to nedeje. Túžime po Božom dotyku, aby nám išli veci ľahšie, ideálne aj samé. Niekedy dokonca aj túžime byť premenení, ale očakávame, že sa to stane "cez noc a bez bolesti". Že sa jednoducho ráno prebudíme a naše srdce bude zmenené - že budeme odrazu trpezliví, láskaví, jednoducho "hotoví" :) Vraví sa však, že čo nič nestojí, za nič nestojí. Alebo tiež že dary sú zadarmo, ale zrelosť stojí veľa (inými slovami tiež, že dary sú dané, ale ovocie musí byť pestované).

Chceme rásť? Chceme napredovať? Akú cenu sme ochotní zaplatiť za dobré šťavnaté ovocie našich životov? Pán Ježiš mal mnoho "fanúšikov", ktorí ho obdivovali a išli za ním, kým činil zázraky. Keď prišli ťažké časy, rozpŕchli sa a nechali sa ľahko zviesť a oklamať. Mal však aj niekoľko učeníkov, ktorí boli ochotní s ním zostať aj v ťažkom čase (hoci mali tiež svoje boje a aj zlyhania, no vždy sa vrátili), a práve tí spôsobili to, že aj dnes môžeme Ježiša poznať a nasledovať. Chceme byť teda Ježišovými fanúšikmi, ktorí síce súhlasia so všetkým, čo robil, ale sami tou cestou nejdú, alebo chceme byť jeho učeníkmi a necháme sa premieňať v čase skúšok a púšte, aby aj generácie po nás mohli zažiť jeho lásku? Aby tento svet bol lepším, Božím? Sme teda ochotní obetovať svoj čas, svoje pohodlie, svoje financie, svoje ego, aby sme boli premieňaní na Jeho obraz? ....poznať Boha, počuť Boha, poslúchnuť Boha.... ako sa to dá? Kombinácia 4 základných pilierov - modlitba, Božie slovo, spoločenstvo, sviatosti.... také jednoduché, a predsa také ťažké :) Božia milosť sa však obnovuje s každým novým ránom, tak smelo do toho!

Túžim po Božom dotyku, stále .... a ešte viac túžim Boha poznať, aký je, aké má zámery - chcem Ho poznať v Jeho slove, v Jeho hlase, v Jeho ľuďoch..... a tiež túžim po premene, hoci viem, že ma to bude niečo stáť (niekedy maličkosti, niekedy väčšie veci - no nikdy viac, ako dokážem zniesť). Pohodlnosť je veľmi príjemná a veľmi rýchlo sa na ňu zvyká, ale nestojí za to, čo môžem získať v procese premeny. Kedy dovoľujem Bohu, aby ma premieňal?... Keď prijímam kritiku bez protiargumentácie a sebaobhajoby; ked nesúdim človeka podľa jeho minulosti, ale podľa milosti, ktorú má v Ježišovi; keď dôverujem Bohu, aj keď nevidím výsledok svojich modlitieb; keď sa zastanem človeka, ktorého ohovárajú; keď po sebe upracem svoj neporiadok (a upracem ho aj po niekom, kto na to zabudol); keď si nechám poradiť od iných, hoci majú iný názor ako ja; keď si všimnem človeka, ktoré všetci odignorovali; keď nezabudnem na človeka, ktorý zabudol na mňa; keď poviem pravdu narovinu s láskou a bez strachu, že budem v očiach druhých vyzerať zle; keď viem prijať odlišný pohľad druhého bez dodatku, či sarkastickej poznámky...

Chceme mať pekne vyzerajúcu cirkev, alebo chceme, aby z nás bolo cítiť Ježiša? Chceme "iba" dotyk, alebo chceme byť premieňaní? Chceme byť Ježišovými fanúšikmi, alebo nasledovníkmi?

Žehnám nám neustálu túžbu a odvahu ísť ďalej vo vzťahu s Bohom, aj napriek cene, ktorú potrebujeme zaplatiť.
Martina Belejová 13.6.2016
 
Database Error

Error establishing a database connection