autor
Lenka Trnčáková
Spoločenstvo som si vybrala ako svoju rodinu a stalo sa mi domovom. A preto chcem tým, čo viem, tým, čo mám a čo som dostala, prispieť k tomu, aby sa tu aj ostatní cítili ako doma, aby mohli Nebeského Ocka zažiť ako toho "márnotratného" otca, ktorý ich vždy čaká a víta s otvorenou náručou, pretože ja Ho tak poznám.
Bloguje od : 16.5.2013
Úroveň
5
Kto prvý hodí kameňom?
Každý kameň bol veta, ktorú som od niekoho počula. Nie si dosť dobrá! Nie si dosť pekná, dosť múdra, dosť...
Lenka Trnčáková 22.5.2014
Podarí sa mi už zajtra vykročiť?
Jedno viem, že služba sa začína láskou. Ale nie našou ľudskou láskou, ale Láskou - láskou Božou.
Lenka Trnčáková 29.1.2014
Také "obyčajné" objatie
Milujem modliť sa za ľudí. Milujem, keď Boh sám hovorí a používa si naše ústa. Keď si používa prázdne nádoby, inak nepoužiteľné, aby priniesol lásku a uzdravenie, aby sa dotkol tých, ktorí Ho hľadajú.
Lenka Trnčáková 26.8.2013
Čerpám z toho správneho zdroja?
Milujem tulipány. Sú úplne iné ako ostatné kvety.
Lenka Trnčáková 21.5.2013
 
autor
Pán miluje, keď s ním kráčaš po ceste, ktorú ti vybral.
 
autor
Tak ako ty nesieš Jeho hodnoty vo svojom živote, vo svojej práci, tak ich nesieme my v politike, ktorá je teraz našou ..
 
autor
Kým plávate s hlavou nad hladinou, je to krásny pohľad, ale to čo vás čaká pod hladinou je často ešte krásnejšie.
 
 
Tím
Chcem spolupracovať
Kde sa stretávame
Streda
Partneri
Informačné centrum
Spoločenstva pri Dóme sv. Martina
Rožňavská 17, 831 03 BRATISLAVA
Telefón: 02 / 555 71 397
E-mail: infocentrum@martindom.sk
 
Prihlásenie